ถาม-ตอบ2021-10-31T23:05:04+07:00

ถาม-ตอบ

ไพ่ท่องเที่ยวคืออะไร2021-10-25T05:21:58+07:00

เป็นไพ่ที่โรงงานไพ่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย ไว้เพื่อเก็บสะสมเป็นของที่ระลึก

ต้องการขอใบอนุญาตขายไพ่ ต้องไปขอใบอนุญาตที่ไหน2021-11-05T15:31:16+07:00

ผู้ใดประสงค์จะขายไพ่ ให้ยื่นแบบคำขออนุญาตขายไพ่ ตามแบบ ภส.08-22 พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแห่งห้องที่ที่สถานที่จะขายไพ่ตั้งอยู่

แบบคำขออนุญาตขายไพ่ (แบบ ภส.08-22) สามารถขอฟอร์มได้จากที่ใด2021-10-25T05:28:32+07:00

สามารถดาวน์โหลดได้ในอินเทอร์เน็ต หรือขอแบบคำขออนุญาตขายไพ่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

จะต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายไพ่เท่าใด2021-10-25T05:29:34+07:00

ประเภทที่ 1 (2) ขายส่งไพ่ 1,200 บาท
ประเภทที่ 2 (5) ขายปลีกไพ่ ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 500 บาท
ประเภทที่ 2 (6) ขายปลีกไพ่ ผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 100 บาท

ต้องการซื้อไพ่มวยไทยชาย-หญิง สามารถสั่งได้ที่ใด2021-10-25T05:30:24+07:00

สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร.02 243 6493 ต่อ 50

ต้องการสั่งผลิตไพ่ชำร่วย จะต้องมีขั้นต่ำในการผลิตเท่าใด2021-10-25T05:31:21+07:00

การสั่งผลิตไพ่ชำร่วย จะต้องสั่งผลิตขั้นต่ำ 1,000 สำรับขึ้นไป

Title

Go to Top