ด้วยในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต นำโดยพันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต