ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงงานไพ่