สมัครงาน2023-09-05T16:41:47+07:00

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

28 ธันวาคม 2565 |

Title

Go to Top