โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

2023-10-12T09:40:53+07:0010 ตุลาคม 2566 |Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวกิจกรรม (ไฮไลท์)|

พิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2023-08-11T20:38:49+07:008 สิงหาคม 2566 |Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวกิจกรรม (ไฮไลท์)|

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เข้าชมศึกษาดูงานในหัวข้อ Knowledge Management : KM การจัดการความรู้ Innovation Management : IM การจัดการนวัตกรรม และวัฒนธรรมองค์กร ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

2023-08-11T20:18:23+07:005 สิงหาคม 2566 |Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวกิจกรรม (ไฮไลท์)|

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2023-07-28T15:29:29+07:0028 กรกฎาคม 2566 |Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวกิจกรรม (ไฮไลท์)|

Title

Go to Top