Loading...
หน้าหลัก2023-09-22T11:29:31+07:00

บริการของเรา

บริการของเรา

ดูสินค้าเพิ่มเติม
ดูสินค้าเพิ่มเติม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอัปเดต

ทำไมต้องเลือก?

โรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต

ผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และ Digital Printing Solution ของภาครัฐ

ผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและให้บริการงานพิมพ์ครบวงจร

บริหารจัดการทุนมนุษย์และองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ทำไมต้องเลือก?

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และ Digital Printing Solution ของภาครัฐ

ผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและให้บริการงานพิมพ์ครบวงจร

บริหารจัดการทุนมนุษย์และองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

พิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

8 สิงหาคม 2566 |

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เข้าชมศึกษาดูงานในหัวข้อ Knowledge Management : KM การจัดการความรู้ Innovation Management : IM การจัดการนวัตกรรม และวัฒนธรรมองค์กร ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

5 สิงหาคม 2566 |

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2566 |

ดูสินค้าเพิ่มเติม
ตารางกิจกรรม
สอบถาม/ข้อเสนอแนะ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครงาน
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สาระความรู้

ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ให้แก่งานของคุณ

โดย โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

สินค้าและบริการ
เทคนิคงานพิมพ์

Title

Go to Top