Flyer (ฟลายเออร์), Leaflet (ลีฟเล็ท), Brochure (โบรชัวร์), Booklet (บุ๊คเลท)

ทุกท่านแยกออกไหมครับว่าแตกต่างกันอย่างไร?

1.Flyer (ฟลายเออร์) คือใบปลิว แจกเรียกความสนใจให้คนอ่านสักครู่ แปปเดียว เป็นสิ่งพิมพ์ขนาดกลาง ไซส์ประมาณ A4

2.Leaflet (ลีฟเล็ท) คือใบปลิวเหมือนกันแต่มีคุณภาพเนื้อกระดาษที่ดีกว่า อาจมีหลังพิมพ์เพิ่มเนื้อหาให้ดึงดูดคนอ่าน ให้อ่านรายละเอียดที่ต้องการ และอายุใช้งานนานขึ้น

3.Brochure (โบรชัวร์) คือ Flyer & Leaflet ที่มีการพับ พับ1-2-3 ฯลฯ  ลักษณะของเนื้อหาก็จะไม่เยอะมาก อาจมีข้อความบอกผู้อ่านแค่ 1-2 อย่าง เน้น Artwork สวยๆ ให้ผู้อ่านสนใจอย่างฉับไว และมีจุดประสงค์ในการสร้าง Brand Awareness เช่น การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ร้านค้าเปิดใหม่ ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น ส่วนลด หรือเชิญชวนไป event เป็นต้น ลักษณะการแจกจ่ายใบปลิวนี้ ก็มีทั้งการยืนแจกจากมือถึงมือ การส่งผ่านไปรษณีย์ และการวางตามจุดประชาสัมพันธ์ต่างๆ ก็ได้เช่นกัน

4.Booklet (บุ๊คเลท) คือ Brochure (โบรชัวร์) ที่เอามาเย็บมุงหลังคา ไสกาว แต่ Booklet จะมีลักษณะที่บางกว่า Pocket Book , Book , Magazine  และน่าจะใช้เฉพาะเช่น คู่มือสมาชิก เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มืออาชีพด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ หากผู้ใดสนใจต้องการสั่งพิมพ์สินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

02-2436493-4 ต่อ 50 ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

#โรงงานไพ่ #โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต

#ผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

#รัฐวิสาหกิจดีเด่น #รางวัลความภูมิใจ

#สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง #สิ่งพิมพ์มีค่า

#สิ่งพิมพ์ปลอมแปลงยาก #สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง

#PlayingcardsFactory #securityprinting

#securityprintingsolution #digitalsecurityprintingtechnology

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวสารแนะนำ