ไพ่มวยไทย
MOU
mou
การเล่นไพ่ไทย

บริการของเรา

มืออาชีพ ด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ

งานบริการด้านสิ่งพิมพ์

ด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ

มืออาชีพด้านงานสิ่งพิมพ์

ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ

News Update

ALL NEWS UPDATE

สรรพสามิตเข้มไล่จับเหล้า-ยาสูบผิดกฎหมาย 652คดี

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต วันที่ 16 - 22 พ.ย.61 พบการกระทำผิด 652 คดี ค่าปรับ 9.98 ล้านบาท

25 พฤศจิกายน 2561 15:12:35 น.

READ MORE

จับกุมคดีไพ่ ตาม พ.ร.บ. สรรพสามิต 2560

24 กรกฎาคม 2561 09:57:41 น.

READ MORE

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไพ่จากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

16 กรกฎาคม 2561 09:32:49 น.

READ MORE

ประกาศเชิญชวนซื้อไพ่ชุดมวยไทย ชาย-หญิง จากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

13 กรกฎาคม 2561 13:47:46 น.

READ MORE
VIEW ALL

วันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตครบรอบ 80 ปี

READ MORE

โรงงานไพ่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562

คณะผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

READ MORE

โรงงานไพ่ร่วมงานวันสถาปนากรมธนารักษ์ครบรอบ 86 ปี

READ MORE

โรงงานไพ่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

READ MORE

โครงการสงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหต

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จัดโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ โดยเริ่มจัดทำโครงการฯในวันที่ 1 – 17 เมษายน 2562

READ MORE

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เดินทางปลอดภัย

READ MORE

งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน กีฬาบริดจ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

READ MORE
VIEW ALL
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำราคากลาง การจัดซื้อกล่องพลาสติกสำหรับใส่ไพ่ป๊อกพลาสติก V.G.-222
 • ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำราคากลาง การจัดซื้อกล่องพลาสติกสำหรับใส่ไพ่ป๊อกพลาสติก V.G.-222.pdf
  วันที่ประกาศ 28 มิ.ย. 2562
  ขนาด 16 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 7
ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง (ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อแผ่นพลาสติก พี.วี.ซี. สำหรับการพิมพ์ไพ่ป๊อกพลาสติก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • Binder1.pdf
  วันที่ประกาศ 26 มิ.ย. 2562
  ขนาด 7 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 13
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ราคากลาง (ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อกระดาษการ์ดขาวมันหน้าแป้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........-2562 การซื้อกระดาษการ์ดขาวมันแป้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต.pdf
  วันที่ประกาศ 22 เม.ย. 2562
  ขนาด 18 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 39
 • ร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกระดาษการ์ดขาวมันหน้าแป้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf
  วันที่ประกาศ 22 เม.ย. 2562
  ขนาด 8 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 34
 • ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องกระดาษการ์ดขาวมันหน้าแป้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf
  วันที่ประกาศ 22 เม.ย. 2562
  ขนาด 3 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 28
 • การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง.pdf
  วันที่ประกาศ 22 เม.ย. 2562
  ขนาด 1 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 29
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำราคากลาง การจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี่สี
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี่สี ตามประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต.pdf
  วันที่ประกาศ 29 มี.ค. 2562
  ขนาด 14 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 58
 • ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี่สี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf
  วันที่ประกาศ 29 มี.ค. 2562
  ขนาด 4 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 39
 • ขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี่สี จำนวน 1 เครื่อง.pdf
  วันที่ประกาศ 29 มี.ค. 2562
  ขนาด 24 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 37
 • การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง.pdf
  วันที่ประกาศ 29 มี.ค. 2562
  ขนาด 2 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 37
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง (ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พันฟิล์ม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่.......-2562 การซื้ออุปกรณ์พันฟิล์ม ตามประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต .pdf
  วันที่ประกาศ 12 มี.ค. 2562
  ขนาด 8 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 46
 • ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พันฟิล์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
  วันที่ประกาศ 12 มี.ค. 2562
  ขนาด 2 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 43
 • ขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้ออุปกรณ์พันฟิล์ม (ROBOT) จำนวน 1 เครื่อง.pdf
  วันที่ประกาศ 12 มี.ค. 2562
  ขนาด 11 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 47
 • การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง.pdf
  วันที่ประกาศ 12 มี.ค. 2562
  ขนาด 1 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 40
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง (ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนับกระดาษ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง.pdf
  วันที่ประกาศ 12 มี.ค. 2562
  ขนาด 2 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 39
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ....-2562 การซื้อเครื่องนับกระดาษ ตามประกาศ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ลงวันที่ มีนาคม 2562.pdf
  วันที่ประกาศ 12 มี.ค. 2562
  ขนาด 17 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 36
 • ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อเครื่องนับกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง.pdf
  วันที่ประกาศ 12 มี.ค. 2562
  ขนาด 17 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 34
 • ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง เครื่องนับกระดาษ.pdf
  วันที่ประกาศ 12 มี.ค. 2562
  ขนาด 3 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 37
ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง (ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทและระบบควบคุมการใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ .....-2562 การซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท และระบบควบคุมการใช้งาน ตามประกาศ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ลงวันที่ มกราคม 2562.pdf
  วันที่ประกาศ 22 ม.ค. 2562
  ขนาด 19 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 90
 • ร่างขอบเขตงาน จัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทและระบบควบคุมการใช้งาน จำนวน 1 ชุด.pdf
  วันที่ประกาศ 22 ม.ค. 2562
  ขนาด 28 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 92
 • ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท และระบบควบคุมการใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
  วันที่ประกาศ 22 ม.ค. 2562
  ขนาด 3 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 80
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.pdf
  วันที่ประกาศ 22 ม.ค. 2562
  ขนาด 1 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 77
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำราคากลาง การจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี่สี
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........ การซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี่สี ตามประกาศ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต.pdf
  วันที่ประกาศ 16 ม.ค. 2562
  ขนาด 15 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 121
 • ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องพิพม์เลเซอร์สี่สี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
  วันที่ประกาศ 16 ม.ค. 2562
  ขนาด 3 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 80
 • ตารางแสดงวงเงงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มืใช่งานก่อสร้าง.pdf
  วันที่ประกาศ 16 ม.ค. 2562
  ขนาด 1 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 75
 • ขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี่สี.pdf
  วันที่ประกาศ 16 ม.ค. 2562
  ขนาด 15 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 78
VIEW ALL

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครพนักงาน

3 กรกฎาคม 2562 18:16:17 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

31 มกราคม 2562 14:24:57 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

23 มกราคม 2562 09:40:24 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการผลิต

14 มกราคม 2562 23:31:40 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครตำแหน่งพนักงานขับรถ

14 มกราคม 2562 23:22:11 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ตามที่โรงงานไพ่มีประกาศรับสมัครพนักงาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดยกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2561 เข้ารับการทดสอบไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 และมีการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น โรงงานไพ่ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ดังนี้

28 ธันวาคม 2561 15:08:29 น.

READ MORE

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 8

20 ธันวาคม 2561 18:30:37 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

18 ธันวาคม 2561 16:35:41 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

7 ธันวาคม 2561 10:46:00 น.

READ MORE

การรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2562

ด้วยโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาบุคลากรจากภายนอกเพื่อนำมาทดแทนพนักงานเข้าดำรงตำแหน่งส่วนงานต่างๆ ของโรงงานไพ่

22 พฤศจิกายน 2561 12:05:55 น.

READ MORE

การรับบุคลากรภายนอกเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 8

ด้วยโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะรับบุคลากรภายนอกเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน อ่านต่อ...

7 พฤศจิกายน 2561 10:44:47 น.

READ MORE
VIEW ALL

Knowledge

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการพิมพ์พื้นฐานและการพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

READ MORE

ข้อคำนึงถึงองค์ประกอบของเทคนิคการป้องการการปลอมแปลง

READ MORE

ความหมาย ความนิยาม คำจำกัดความ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

READ MORE
VIEW ALL
Playingcard
Playingcard

สาส์นจากผู้บริหาร

เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐด้วย การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

Read More

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จัดโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ โดยเริ่มจัดทำโครงการฯในวันที่ 1 – 17 เมษายน 2562 เพื่อแสดงถึงความห่วงใยสุภาพอนามัยของ พนักงานไม่ให้ได้รับอันตรายจากปัญหาความ

Playingcard

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม