casino1
ไพ่มวยไทย

บริการของเรา

มืออาชีพ ด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ

งานบริการด้านสิ่งพิมพ์

ด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ

มืออาชีพด้านงานสิ่งพิมพ์

ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ

News Update

ALL NEWS UPDATE

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

22 กรกฎาคม 2563 13:52:51 น.

READ MORE

การประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไพ่จากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไพ่จากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

19 มิถุนายน 2563 16:49:26 น.

READ MORE

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไพ่จากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

25 พฤษภาคม 2563 13:50:52 น.

READ MORE

การประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไพ่จากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไพ่จากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

1 เมษายน 2563 11:57:45 น.

READ MORE
VIEW ALL

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

READ MORE

พิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหารร่วมพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

READ MORE

วันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตครบรอบ 81 ปี

READ MORE

พิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

READ MORE

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ร่วมส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44

โรงงานไพ่ได้ร่วมแข่งขันกีฬาประเภท ฟุตซอล ซึ่งแข่งขันระหว่าง วันที่ 14-26 ก.พ.63

READ MORE

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ กลับบ้านปลอดภัย ในวันที่ 19 - 27 ธันวาคม 2562

READ MORE

โรงงานไพ่ ร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่น

READ MORE
VIEW ALL
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และการจัดทำราคากลางสำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 895-2563.pdf
  วันที่ประกาศ 30 ก.ค. 2563
  ขนาด 10 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 14
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และการจัดทำราคากลางสำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดโครงการสัมมนาประจำปี 2563 (Work for Digital Transfrom) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 881-2563.pdf
  วันที่ประกาศ 24 ก.ค. 2563
  ขนาด 8 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 35
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำราคากลาง การจัดซื้อกล่องพลาสติกสำหรับใส่ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง V.G.GOLD-111
 • w314-2563.pdf
  วันที่ประกาศ 11 มี.ค. 2563
  ขนาด 6 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 77
ร่างขอบเขตของงาน และการจัดทำราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซต 4 หน่วยพิมพ์ และ 1 หน่วยพิมพ์เคลือบ ขนาดตัด 2 และอุปกรณ์ ประกอบการใช้งานด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • w301-2563-1.pdf
  วันที่ประกาศ 9 มี.ค. 2563
  ขนาด 6 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 76
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำราคากลาง การจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
 • 216-2563.pdf
  วันที่ประกาศ 24 ก.พ. 2563
  ขนาด 11 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 83
ให้นำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำราคากลางสำหรับการปรกวดราคาซื้อเครื่องตัดแกนกระดาษ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กอรอนิกส์ (e-bidding)
 • 32-2563.pdf
  วันที่ประกาศ 8 ม.ค. 2563
  ขนาด 10 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 146
ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง (ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อแผ่นพลาสติก พี.วี.ซี. สำหรับการพิมพ์ไพ่ป๊อกพลาสติก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • w2249-2562.pdf
  วันที่ประกาศ 24 ธ.ค. 2562
  ขนาด 8 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 85
ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง (ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซต 4 หน่วยพิมพ์ และ 1 หน่วยพิมพ์เคลือบ ขนาดตัด 2 และอุปกรณ์ประกอบการใช้งานด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • w2112-2562.pdf
  วันที่ประกาศ 20 พ.ย. 2562
  ขนาด 29 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 106
VIEW ALL

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง พนักงานทดลองปฏิบัติงาน

8 พฤษภาคม 2563 13:54:15 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

27 มีนาคม 2563 12:14:36 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

17 มีนาคม 2563 14:04:06 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

11 มีนาคม 2563 21:19:56 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครพนักงาน

27 กุมภาพันธ์ 2563 16:05:12 น.

READ MORE
VIEW ALL

Knowledge

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการพิมพ์พื้นฐานและการพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

READ MORE

ข้อคำนึงถึงองค์ประกอบของเทคนิคการป้องการการปลอมแปลง

READ MORE

ความหมาย ความนิยาม คำจำกัดความ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

READ MORE
VIEW ALL
Playingcard
Playingcard

สารจากผู้บริหาร

เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐด้วย การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

Read More

Playingcard

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม