รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
casino1
ไพ่มวยไทย

บริการของเรา

มืออาชีพ ด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ

งานบริการด้านสิ่งพิมพ์

ด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ

มืออาชีพด้านงานสิ่งพิมพ์

ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ

News Update

ALL NEWS UPDATE

เปิดประมูลขายทรัพย์ NPA ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2564

23 สิงหาคม 2564 11:04:08 น.

READ MORE

ครบรอบ 82 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 1 กรกฎาคม 2564

ครบรอบ 82 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 1 กรกฎาคม 2564

30 มิถุนายน 2564 15:40:19 น.

READ MORE

การเปรียบเทียบไพ่ที่ถูกต้องตามกฏหมาย (โรงงานไพ่ผลิต) กับไพ่ผิดกฎหมาย (ไพ่เถื่อน)

9 มีนาคม 2564 09:36:16 น.

READ MORE

วีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"

3 มีนาคม 2564 10:57:00 น.

READ MORE
VIEW ALL

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

READ MORE

วันคล้ายวันสถาปนา โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 82 ปี

READ MORE

ย้ำความสำเร็จด้วยรางวัลคุณภาพ รางวัลรัฐวิสหกิจดีเด่นประจำปี 2563

ย้ำความสำเร็จด้วยรางวัลคุณภาพ รางวัลรัฐวิสหกิจดีเด่นประจำปี 2563

READ MORE

“สคบ. บูรณาการกับโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต" หารือร่วมกับช้อปปี้ ลาซาด้า และผู้รับสัมปทาน ในการจำหน่ายสินค้าไพ่ออนไลน์

“สคบ. บูรณาการกับโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต" หารือร่วมกับช้อปปี้ ลาซาด้า และผู้รับสัมปทานในการจำหน่ายสินค้าไพ่ออนไลน์

READ MORE

การแสดงเจตนารมณ์และคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

READ MORE

ศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

READ MORE

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

READ MORE
VIEW ALL
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล่องพลาสติก (กล่องแดง) สำหรับบรรจุไพ่ป๊อกพลาสติก V.G. 222 (DM0114) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).PDF
  วันที่ประกาศ 12 ก.ค. 2564
  ขนาด 4 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 43
 • ร่างประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล่องพลาสติก (กล่องแดง) สำหรับบรรจุดไพ่ป๊อกพลาสติก V.G.222 (DM0114) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .PDF
  วันที่ประกาศ 12 ก.ค. 2564
  ขนาด 910 KB
  จำนวนดาวน์โหลด 40
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.PDF
  วันที่ประกาศ 12 ก.ค. 2564
  ขนาด 378 KB
  จำนวนดาวน์โหลด 64
 • ขอบเขตของงาน Terms of ReferenceTOR .PDF
  วันที่ประกาศ 12 ก.ค. 2564
  ขนาด 2 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 55
ร่างประกาศประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ประจำปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศโรงงานไพ่.pdf
  วันที่ประกาศ 22 มิ.ย. 2564
  ขนาด 5 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 66
 • ขอบเขตของงาน (Term of ReferenceTOR)
  วันที่ประกาศ 22 มิ.ย. 2564
  ขนาด 4 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 61
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ราคากลาง (ร่าง) ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อกระดาษการ์ดขาวมันหน้าแป้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเว็บไซต์
 • w334-2564.pdf
  วันที่ประกาศ 2 มี.ค. 2564
  ขนาด 8 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 138
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำราคากลาง เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • w4228-2563.pdf
  วันที่ประกาศ 24 ธ.ค. 2563
  ขนาด 8 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 326
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำราคากลาง การจัดซื้อกล่องพลาสติกสำหรับใส่ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง V.G.GOLD-111
 • w4053-2563.pdf
  วันที่ประกาศ 11 พ.ย. 2563
  ขนาด 7 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 301
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำราคากลาง การจัดซื้อกล่องพลาสติกสำหรับใส่ไพ่ป๊อกพลาสติก V.G.-222 ลงเว็บไซต์
 • w4030-2563.pdf
  วันที่ประกาศ 9 พ.ย. 2563
  ขนาด 7 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 297
ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง (ร่าง) ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อแผ่นพลาสติก พี.วี.ซี. สำหรับการพิมพ์ไพ่ป๊อกพลาสติก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 3037-2563.pdf
  วันที่ประกาศ 3 พ.ย. 2563
  ขนาด 8 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 324
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และการจัดทำราคากลางสำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 895-2563.pdf
  วันที่ประกาศ 30 ก.ค. 2563
  ขนาด 10 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 535
VIEW ALL

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

8 กันยายน 2564 09:53:32 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

30 มิถุนายน 2564 14:06:47 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

10 มิถุนายน 2564 21:10:29 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

25 พฤษภาคม 2564 10:06:07 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง เลื่อนกำหนดสอบสัมภาษณ์

20 เมษายน 2564 09:05:53 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

2 เมษายน 2564 13:56:32 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

5 มีนาคม 2564 16:31:53 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2564

16 กุมภาพันธ์ 2564 16:55:20 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง พนักงานทดลองปฏิบัติงาน

8 พฤษภาคม 2563 13:54:15 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

27 มีนาคม 2563 12:14:36 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

17 มีนาคม 2563 14:04:06 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

11 มีนาคม 2563 21:19:56 น.

READ MORE
VIEW ALL

Knowledge

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

สีทาบ้านนำมาใส่รางหมึกพิมพ์งานได้หรือไม่?

สีทาบ้านนำมาใส่รางหมึกพิมพ์งานได้หรือไม่?

READ MORE

RFID มีการใช้งานที่ “แตกต่าง" จากรหัสแท่ง (Bar Code) อย่างไร

RFID มีการใช้งานที่ “แตกต่าง" จากรหัสแท่ง (Bar Code) อย่างไร

READ MORE

ตัวอย่างการใช้งานใกล้ตัว ของเทคโนโลยี RFID ที่เราอาจยังไม่รู้

ตัวอย่างการใช้งานใกล้ตัว ของเทคโนโลยี RFID ที่เราอาจยังไม่รู้

READ MORE

สุดยอดเทคโนโลยี RFID (อาร์เอฟไอดี) คืออะไร?

READ MORE

แป้งพ่น กับสุขภาพที่ดีของช่างพิมพ์งาน เพราะอะไร? ควรสวมหน้ากากอนามัยเสมอ

แป้งพ่น กับสุขภาพที่ดีของช่างพิมพ์งาน เพราะอะไร? ควรสวมหน้ากากอนามัยเสมอ

READ MORE

เมื่อล้างเครื่องพิมพ์ มีวิธีฉีดน้ำมันล้างเครื่องอย่างไร

เมื่อล้างเครื่องพิมพ์ มีวิธีฉีดน้ำมันล้างเครื่องอย่างไร

READ MORE

โครงการ "โรงงานไพ่ ปันน้ำใจ ป้องกันภัยโควิด"

โครงการ "โรงงานไพ่ ปันน้ำใจ ป้องกันภัยโควิด"

READ MORE

โครงการ "สติ๊กเกอร์แทนความห่วงใย โรงงานไพ่เพื่อสังคม"

โครงการ "สติ๊กเกอร์แทนความห่วงใย โรงงานไพ่เพื่อสังคม"

READ MORE

หน้าที่ของน้ำยาฟาว์เทน มีประโยชน์อย่างไร

หน้าที่ของน้ำยาฟาว์เทน มีประโยชน์อย่างไร

READ MORE

Test Fountain solution การทดสอบน้ำยาฟาว์เทน

Test Fountain solution การทดสอบน้ำยาฟาว์เทน

READ MORE

น้ำยาฟาว์เทนคืออะไร? (Fountain Solution) สำคัญแค่ไหนกับงานพิมพ์

น้ำยาฟาว์เทนคืออะไร? (Fountain Solution) สำคัญแค่ไหนกับงานพิมพ์

READ MORE

การกำเนิดอักษรเบรลล์ภาษาไทย

การกำเนิดอักษรเบรลล์ภาษาไทย

READ MORE
VIEW ALL
Playingcard
Playingcard

สารจากผู้บริหาร

เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐด้วย การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

Read More

Playingcard

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม