รายละเอียดตามเอกสารแนบ

23 กันยายน 2565

เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 23 ก.ย. 2565 320 KB Download File (57 downloads)
ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีได้รับการคัดเลือก 23 ก.ย. 2565 451 KB Download File (85 downloads)