รายละเอียดตามเอกสารแนบ

19 พฤษภาคม 2566

เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศโรงงานไพ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2566 19 พ.ค. 2566 4,978 KB Download file (703 downloads)
ใบตรวจสอบรายการเอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 19 พ.ค. 2566 461 KB Download File (186 downloads)
ใบสมัครงาน 19 พ.ค. 2566 2,006 KB Download File (206 downloads)
หนังสือรับรองผู้สมัครเข้าทำงาน 19 พ.ค. 2566 362 KB Download File (180 downloads)
หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล 19 พ.ค. 2566 293 KB Download File (123 downloads)
หนังสือยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับผู้สมัครงาน) 19 พ.ค. 2566 597 KB Download File (131 downloads)