ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 นายกนิษฐ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานไพ่ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)