ข่าวสารกิจกรรม

การบริหารองค์กร

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

แผนปฏิบัติการประจำปี

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
แผนปฏิบัติการส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 13 พ.ค. 2564 484 KB 270
แผนยุทธศาสตร์ ปี 2564-2568 13 พ.ค. 2564 84 KB 228
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก) 29 เม.ย. 2564 95 KB 177
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 29 เม.ย. 2564 982 KB 2179
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 63 29 เม.ย. 2564 217 KB 177
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งปีแรก) 16 มิ.ย. 2563 114 KB 443
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 5 ต.ค. 2563 2 MB 976
รายงานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำหรับปี 2563 (ฉบับปรับปรุง) 16 มิ.ย. 2563 29 MB 527
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2562 16 มิ.ย. 2563 70 KB 119
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2562 (ครึ่งปีแรก) 16 มิ.ย. 2563 76 KB 149

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม