ข่าวสารกิจกรรม

การบริหารองค์กร

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

การป้องกันและต่อต้านทุจริต

วันที่ 19 มิถุนายน 2561

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต


นโยบายป้องกันและต่อต้านทุจริต


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการป้องกันและต่อต้านทุจริต


แผนปฏิบัติการประจำปี


ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบ


   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม การป้องกันและต่อต้านทุจริต

            เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 นายอนุพันธ์ บุณโยดม รองผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตเข้าร่วมลงนามขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

                     สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 55 แห่ง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต และให้เกิดการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมี นายสมคิด จตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการป.ป.ช. ร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสนี้ นายสมคิด จตุศรีพิทักษ์ ยังได้มอบนโยบายเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจด้วยความโปร่งใสเป็นมืออาชีพอีกด้วย

                    นอกจากนี้ ในช่วงค่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน “รัฐเอกชนร่วมใจ ขับเคลื่อนธุรกิจไทยไร้สินบน โดยการนำหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาคเอกชนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการให้สินบนอีกด้วย

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม