ข่าวสารกิจกรรม

การบริหารองค์กร

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

การป้องกันและต่อต้านทุจริต

วันที่ 19 มิถุนายน 2561

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต


นโยบายป้องกันและต่อต้านทุจริต


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการป้องกันและต่อต้านทุจริต


แผนปฏิบัติการประจำปี


ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบ


   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม การป้องกันและต่อต้านทุจริต

  •   ศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

             ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เข้าร่วมการศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) โดยเป็นการเข้าศึกษาดูงานและหารือเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร การส่งเสริมความโปร่งใส แนวทางการป้องกันการทุจริตและการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็ปไซต์หลักของหน่วยงาน (OIT)

 

  •   การแสดงเจตนารมณ์และคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

          ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์และคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเล็งเห็นความสำคัญในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 


   

     

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม