ข่าวสารกิจกรรม

การบริหารองค์กร

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

การป้องกันและต่อต้านทุจริต

วันที่ 19 มิถุนายน 2561

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต


นโยบายป้องกันและต่อต้านทุจริต


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการป้องกันและต่อต้านทุจริต


แผนปฏิบัติการประจำปี


ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบ


   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม การป้องกันและต่อต้านทุจริต

              นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมประกาศเจตจำนง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

 

 

   

     

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม