พรบ.ข่าวสาร

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
กรองข้อมูล

23 มิถุนายน 2560

บทความเรื่อง จะเปิดเผยข้อมูลในใบอนุญาตได้เพียงใด

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

3 ครั้ง

23 มิถุนายน 2560

บทความเรื่อง ผมไม่ได้รายงานเท็จนะ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

2 ครั้ง

23 มิถุนายน 2560

บทความเรื่อง สามีแอบไปกู้เงิน

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

3 ครั้ง

23 มิถุนายน 2560

บทความเรื่อง กล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุ ช่วยได้นะ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

4 ครั้ง

23 มิถุนายน 2560

บทความเรื่อง อยากรู้ว่าเก็บเท่ากันหรือไม่

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

3 ครั้ง

23 มิถุนายน 2560

บทความเรื่อง ตีความผิด

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

3 ครั้ง

23 มิถุนายน 2560

บทความเรื่อง มือลึกลับไปกดเงินคนตาย

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

4 ครั้ง

23 มิถุนายน 2560

บทความเรื่อง ลูกขอข้อมูลของแม่ ได้ไหมเอ่ย

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

4 ครั้ง

23 มิถุนายน 2560

บทความเรื่อง คุยกันดีๆ ก็น่าจะได้ (ข้อมูล)

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

3 ครั้ง

23 มิถุนายน 2560

บทความเรื่อง เงินค่าปรับไปอยู่ที่ไหน

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

3 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม