ข่าวสารกิจกรรม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
กรองข้อมูล

9 กรกฎาคม 2560

กิจกรรม CSR "แบ่งรอยยิ้ม สร้างสายใย ปันน้ำใจ สู่วัยชรา"

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จัดกิจกรรม แบ่งรอยยิ้ม สร้างสายใย ปันน้ำใจ สู่วัยชรา เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2560 ณ มูลนิธิธารนุเคราะห์ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน

12 ครั้ง

9 กรกฎาคม 2560

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560 โดยได้มีการจัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง

6 ครั้ง

9 กรกฎาคม 2560

โครงการสัมมนาประจำปี 2560

ชะอำ-หัวหิน วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 60

5 ครั้ง

9 กรกฎาคม 2560

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

นายอนุพันธ์ บุณโยดม รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ร่วมทำกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

6 ครั้ง

9 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)"

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้าน CG และ CSR ตลอดจนส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน CG และ CSR

3 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม