ข่าวสารกิจกรรม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
ข่าวสารกิจกรรม
| จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

ผู้บริหารและพนักงานร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงงานไพ่พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

 

วันที่ 8 กันยายน 2560

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

7 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่คณะอนุกรรมการและคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสัง...

โรงงานไพ่ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้โรงงานไพ่เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

19 ครั้ง

7 กรกฎาคม 2560

อบรม ระเบียบงานสาระบรรณ

ข่าวสารจากโรงพิมพ์ตำรวจ

15 ครั้ง

6 กรกฎาคม 2560

9 กรกฎาคม 2560

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560 โดยได้มีการจัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง

43 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม