ข่าวสารกิจกรรม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
ข่าวสารกิจกรรม
| จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

โครงการสัมมนาประจำปี 2560

นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้ศึกษาดูงาน ณ "โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ " ซึ่งเกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและพอเพียง โดยได้เข้าฟังการบรรยายพร้อมชมพื้นที่ภายในโครงการชั่งหัวมัน

 

วันที่ 8 กันยายน 2560

ข่าวสารแนะนำ

7 กรกฎาคม 2560

สัมมนาหัวข้อ " การทำงานภายใต้จิตสำนึกที่ดี "

พนักงานโรงงานไพ่ร่วมสัมมนาหัวข้อ " การทำงานภายใต้จิตสำนึกที่ดี " ณ อิมภุฮิลล์ วังน้ำเขียว วันที่ 14-16 ก.พ. 57

12 ครั้ง

8 กรกฎาคม 2560

อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงงานไพ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

7 ครั้ง

6 กรกฎาคม 2560

THANK YOU PARTY AEC NIGHT CARDS งานเลี้ยงขอบคุณพนักงานและเลี้ยงส่งพนักงานเกษียณอายุประจำปี 2556

งานเลี้ยงขอบคุณพนักงานและเลี้ยงส่งพนักงานเกษียณอายุประจำปี 2556

11 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม