ข่าวสารกิจกรรม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
ข่าวสารกิจกรรม
| จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

โครงการสัมมนาประจำปี 2560

นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้ศึกษาดูงาน ณ "โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ " ซึ่งเกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและพอเพียง โดยได้เข้าฟังการบรรยายพร้อมชมพื้นที่ภายในโครงการชั่งหัวมัน

 

วันที่ 8 กันยายน 2560

ข่าวสารแนะนำ

7 กรกฎาคม 2560

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหัวข้อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ ประจำปี 2557

ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2557 ที่่ผ่านมา โรงงานไพ่ได้จัดการอบรมพนักงานใน หัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ ประจำปี 2557 เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่อง ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

25 ครั้ง

6 กรกฎาคม 2560

ประมวลรูปซ้อมอพยพหนีไฟและงานวันความปลอดภัยฯ(SATETY DAY)

ประมวลรูปซ้อมอพยพหนีไฟและงานวันความปลอดภัยฯ(SATETY DAY) ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2556

20 ครั้ง

8 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมแลกของขวัญวันปีใหม่

กิจกรรมแลกของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงงานไพ่

65 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม