ข่าวสารกิจกรรม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
ข่าวสารกิจกรรม
| จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560 โดยได้มีการจัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิงจากเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ จากนั้นได้มีการจำลองสถานการณ์เพื่อฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานได้รู้ถึงขั้นตอนที่ควรจะปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้

 

 

 

 

วันที่ 8 กันยายน 2560

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

7 กรกฎาคม 2560

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหัวข้อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ ประจำปี 2557

ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2557 ที่่ผ่านมา โรงงานไพ่ได้จัดการอบรมพนักงานใน หัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ ประจำปี 2557 เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่อง ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

10 ครั้ง

6 กรกฎาคม 2560

อบรมการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)

อบรมการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) ;วันที่ 22-23 มกราคม 2552 ณ.โรงแรมเสนาเพลส

10 ครั้ง

6 กรกฎาคม 2560

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม