ข่าวสารกิจกรรม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
ข่าวสารกิจกรรม
| จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ นางมณี วงษ์วิโรจน์ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ "บุคคลต้นแบบ"

         ขอแสดงความยินดีกับ นางมณี วงษ์วิโรจน์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ "บุคคลต้นแบบ" ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2560 ในกิจกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560  ณ โรงแรมริชมอนด์ คอนเวนชั่น ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธี

 

วันที่ 20 กันยายน 2560

ข่าวสารแนะนำ

6 กรกฎาคม 2560

งาน KM DAY

งาน KM DAY ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2554 เป็นการจัดการความรู้ในโรงงานไพ่ซึ่งมีจำนวน cops ทั้งสิ้น 5 cops

25 ครั้ง

7 กรกฎาคม 2560

สัมมนาหัวข้อ " การทำงานภายใต้จิตสำนึกที่ดี "

พนักงานโรงงานไพ่ร่วมสัมมนาหัวข้อ " การทำงานภายใต้จิตสำนึกที่ดี " ณ อิมภุฮิลล์ วังน้ำเขียว วันที่ 14-16 ก.พ. 57

20 ครั้ง

29 กันยายน 2560

งานเลี้ยงเกษียณอายุ ประจำปี 2560

จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน

107 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม