ข่าวสารกิจกรรม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
ข่าวสารกิจกรรม
| จำนวนเข้าชม 94 ครั้ง

งานเลี้ยงเกษียณอายุ ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรมงานเกษียณอายุ ประจำปี 2560

 

 

วันที่ 29 กันยายน 2560

ข่าวสารแนะนำ

6 กรกฎาคม 2560

โครงการปลูกป่าชายเลน

โครงการปลูกป่าชายเลน

22 ครั้ง

9 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)"

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้าน CG และ CSR ตลอดจนส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน CG และ CSR

24 ครั้ง

6 กรกฎาคม 2560

ประมวลรูปซ้อมอพยพหนีไฟและงานวันความปลอดภัยฯ(SATETY DAY)

ประมวลรูปซ้อมอพยพหนีไฟและงานวันความปลอดภัยฯ(SATETY DAY) ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2556

15 ครั้ง

7 กรกฎาคม 2560

กีฬาสี “กระชับมิตร ฟ้า ชมพู"

ข่าวสารจากโรงพิมพ์ตำรวจ

52 ครั้ง

9 กรกฎาคม 2560

9 กรกฎาคม 2560

ศึกษาดูงานเรื่อง ค่านิยมองค์กร

ณ บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน) วันที่ 6 มิถุนายน 2559

16 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม