ข่าวสารกิจกรรม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
ข่าวสารกิจกรรม
| จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

กิจกรรม CG DAY

         โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จัดกิจกรรม "CG DAY" โดยมีกิจกรรม การบรรยาย เรื่อง "ผลประโยชน์ทับซ้อนฯ และจริยธรรมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ ITA" บรรยายโดย นายอุทิศ บัวศรี พร้อมทั้งชมป้ายนิทรรศการเกี่ยวกับ ITA และ CG และเล่นเกมส์ตอบคำถามชิงของรางวัล เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์โรงงานไพ่

วันที่ 29 มกราคม 2561

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

8 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมสำรวจตลาดไพ่ในประเทศและบริการความรู้แก่ประชาชนและร้านค้าจำหน่ายไพ่ให้ปฏิบัติตาม พรบ.ไพ่

ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดจัดกิจกรรมสำรวจตลาดไพ่ในประเทศและบริการความรู้แก่ประชาชนและร้านค้าจำหน่ายไพ่ให้ปฏิบัติตาม พรบ.ไพ่ เมื่อวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2558

20 ครั้ง

9 กรกฎาคม 2560

ศึกษาดูงานเรื่อง ค่านิยมองค์กร

ณ บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน) วันที่ 6 มิถุนายน 2559

22 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม