ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
ข่าวสารกิจกรรม
| จำนวนเข้าชม 1003 ครั้ง

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตและ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ (Synergy) ในการพัฒนาศักยภาพด้านการพิมพ์

             29 มีนาคม 2561 – โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตและ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ (Synergy) ในการพัฒนาศักยภาพด้านการพิมพ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ คลองเตย

             นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการของกลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มาสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โรงงานไพ่และโรงงานยาสูบจึงได้เห็นชอบร่วมกันที่จะลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบันโรงงานไพ่นั้นมีระบบการพิมพ์แบบป้อนแผ่น (Offset) เป็นหลัก ในขณะที่โรงงานยาสูบนั้นมีเทคโนโลยีในการพิมพ์แบบป้อนม้วน (Gravure) ซึ่งมีความทันสมัย ดังนั้น ความร่วมมือกันในครั้งนี้ จึงถือเป็นการเติมเต็มศักยภาพในด้านการพิมพ์ของทั้งสองหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดนวัตกรรรมในการผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มกำลังการผลิตและเสริมสร้างรูปแบบงานพิมพ์ให้ครอบคลุมตามความต้องการของกรมสรรพสามิต เป็นการใช้ทรัพยากรของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 2 เมษายน 2561

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

5 เมษายน 2562

โครงการสงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหต

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จัดโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ โดยเริ่มจัดทำโครงการฯในวันที่ 1 – 17 เมษายน 2562

464 ครั้ง

6 ธันวาคม 2562

งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

130 ครั้ง

27 กรกฎาคม 2563

พิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหารร่วมพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

78 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม