ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
ข่าวสารกิจกรรม
| จำนวนเข้าชม 268 ครั้ง

กิจกรรม “ธรรมะสามัคคี"

         เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตได้จัดกิจกรรมตามโครงการธรรมะสามัคคี สืบเนื่องจากเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ในการนี้ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จึงมีความประสงค์สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานประพฤติ ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความดีมีความสามัคคี จึงได้จัดกิจกรรมโครงการธรรมะสามัคคี ขึ้น โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อสนับสนุนพนักงานให้ได้รับคุณธรรมจริยธรรม
  2. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร สามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต
  3. เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน มีการสื่อสารที่ดี
  4. เพื่อให้พนักงานมีความรักสามัคคีในการทำงานร่วมกัน และทำงานเป็นทีม

           โรงงานไพ่ ได้รับเกียรติจาก พระอาจารย์สมพงษ์ โมคะรัตน์ หรือฉายาของพระอาจารย์คือ ระตะนะวังโส มาบรรยายธรรมในหัวข้อ “ธรรมะสามัคคี” แก่คณะผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

6 ธันวาคม 2562

งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

135 ครั้ง

3 พฤศจิกายน 2560

โรงงานไพ่ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด...

ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

242 ครั้ง

7 ตุลาคม 2562

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบ 129 ปี กรมบัญชีกลาง

นายภาคภูมิ เหมะรักษ์ ผู้บริหารของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีในงานวันสถาาปนา ครบรอบ 129 ปี กรมบัญชีกลาง

176 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม