ข่าวสารกิจกรรม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
ข่าวสารกิจกรรม
| จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง

กิจกรรม “ธรรมะสามัคคี"

         เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตได้จัดกิจกรรมตามโครงการธรรมะสามัคคี สืบเนื่องจากเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ในการนี้ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จึงมีความประสงค์สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานประพฤติ ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความดีมีความสามัคคี จึงได้จัดกิจกรรมโครงการธรรมะสามัคคี ขึ้น โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อสนับสนุนพนักงานให้ได้รับคุณธรรมจริยธรรม
  2. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร สามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต
  3. เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน มีการสื่อสารที่ดี
  4. เพื่อให้พนักงานมีความรักสามัคคีในการทำงานร่วมกัน และทำงานเป็นทีม

           โรงงานไพ่ ได้รับเกียรติจาก พระอาจารย์สมพงษ์ โมคะรัตน์ หรือฉายาของพระอาจารย์คือ ระตะนะวังโส มาบรรยายธรรมในหัวข้อ “ธรรมะสามัคคี” แก่คณะผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

12 สิงหาคม 2561

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

นายภูมิจิตต์ พงพันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

66 ครั้ง

20 มิถุนายน 2561

กิจกรรม วันความปลอดภัยในการทำงาน และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จัดกิจกรรม วันความปลอดภัยในการทำงานและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561

76 ครั้ง

20 ตุลาคม 2560

โรงงานไพ่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกำศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี

โรงงานไพ่เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

78 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม