ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
ข่าวสารกิจกรรม
| จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง

โครงการสติ๊กเกอร์แทนความห่วงใย โรงงานไพ่เพื่อสังคม

       คณะกรรมการโรงงานไพ่ ผู้บริหารโรงงานไพ่และคณะทำงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ได้ร่วมบริจาคสติ๊กเกอร์สำหรับติดเสื้อจำนวน 140 เล่ม (เล่มละ 3,600 ดวง) เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงออกถึงการผ่านการตรวจคัดกรองความเสี่ยงให้แก่โรงพยาบาล  จำนวน 6 แห่ง 

  • โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 30 เล่ม
  • สถานบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  จำนวน 20 เล่ม
  • โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน 20 เล่ม
  • ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 30 เล่ม
  • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 20 เล่ม
  • โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร จำนวน 20 เล่ม

ผลการดำเนินงานโครงการ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

7 ตุลาคม 2562

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นางปานทิพย์ ศรีพิมล รองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องใน...

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นางปานทิพย์ ศรีพิมล รองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

229 ครั้ง

16 พฤศจิกายน 2563

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับรางวัล 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น “รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น" และ “รางวัล...

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับรางวัล 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น “รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น" และ “รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น"

123 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม