ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
ข่าวสารกิจกรรม
| จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตได้ศึกษาดูงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

              ในวันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน คณะตรวจติดตามภายในองค์กรและพนักงานโรงงานไพ่ ได้ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจ  มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก เพื่อคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 7 ธันวาคม 2563

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

12 สิงหาคม 2561

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

นายภูมิจิตต์ พงพันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

114 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม