ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
ข่าวสารกิจกรรม
| จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

           ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เข้าร่วมการศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) โดยเป็นการเข้าศึกษาดูงานและหารือเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร การส่งเสริมความโปร่งใส แนวทางการป้องกันการทุจริตและการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็ปไซต์หลักของหน่วยงาน (OIT)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ข่าวสารแนะนำ

30 พฤษภาคม 2561

27 กรกฎาคม 2563

พิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหารร่วมพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

78 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม