ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
ข่าวสารกิจกรรม
| จำนวนเข้าชม 105 ครั้ง

วันคล้ายวันสถาปนา โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 82 ปี

           

         เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 “นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมเป็นประธาน  ในวันครบรอบ 82 ปี วันคล้ายวันสถาปนา ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ซึ่งโรงงานไพ่มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ โดยจะดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

        ซึ่งในวันดังกล่าว จะมีการจัดพิธีวันสถาปนาขึ้น ณ บริเวณหน้าศาลพระธนบดีเศรษฐี โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ในเวลา 8 โมงเช้า โดยจะจัดพิธีสักการะ ศาลพระธนบดีเศรษฐี ศาลพระพรหม และพระบรมรูปรัชกาลที่ และในวันดังกล่าว จะมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์พรหมน้ำพระพุทธมนต์ เสริมความสิริมงคล กับการก้าวสู่ปีที่ 83 ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ในรูปแบบ นิวนอร์มัล (New Normal) ในยุคที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ผู้บริหารทุกท่าน และพนักงานทุกคน สวมใส่แมสก์ และเว้นระยะห่าง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 82 ปี ประกอบไปด้วย

  1. นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
  2. นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
  3. นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
  4. นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
  5. ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต

โดยมี นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการ (โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต) และ นายกนิษฐ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับผู้ร่วมแสดงความยินดี

 

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

16 พฤศจิกายน 2563

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับรางวัล 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น “รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น" และ “รางวัล...

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับรางวัล 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น “รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น" และ “รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น"

254 ครั้ง

22 กรกฎาคม 2562

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้ให้กับพนักงานในการป้องกันอัคคีภัย

525 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม