ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
ข่าวสารกิจกรรม
| จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

โครงการโรงงานไพ่ ปันน้ำใจ ป้องกันภัยโควิด

        เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 คณะทำงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR และพนักงานโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จัดส่งพัสดุไปรษณีย์ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน 1,800 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 400 กรัม จำนวน 400 ขวด เพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนในเขตพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 10 แห่ง ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านเขานมนาง จ.สระบุรี

 

 2.โรงเรียนวัดคลองใหม่ จ.สระบุรี


 3.โรงเรียนบ้านท่าแย้ จ.กาญจนบุรี


 4.โรงเรียนบ้านนาใหม่ จ.กาญจนบุรี


 5.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จ.กาญจนบุรี


 6.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จ.ราชบุรี


 7.โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง จ.ราชบุรี


 8.โรงเรียนวัดท้ายเกาะ จ.ปทุมธานี


 9.โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส จ.สุพรรณบุรี


 10. โรงเรียนวัดสบกเชียว จ.นครนายก

 

วันที่ 3 กันยายน 2564

ข่าวสารแนะนำ

14 พฤศจิกายน 2562

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมสรรพสามิต

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

244 ครั้ง

18 พฤษภาคม 2565

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ตรวจคัดกรองเชิงรุกของโรคระบาดโควิด - ๑๙ ให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องที่ต้องเ...

ด้วยโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานภายในองค์กร และให้ความสำคัญกับมาตรการการป้องกันโควิค-๑๙ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

14 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม