ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
ข่าวสารกิจกรรม
| จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

โครงการสิ่งพิมพ์แทนใจ โรงงานไพ่พัฒนาสังคม

               คณะทำงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR และพนักงานโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ลงพื้นที่นำแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 600 เล่ม มอบให้โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง เพื่อให้เด็กๆ สามารถฝึกพัฒนาทักษะในด้านการเขียนจากแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

   

               เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต นำแบบเรียนภาษาไทย จำนวน 200 เล่ม และภาษาอังกฤษ จำนวน 200 เล่ม ไปมอบให้กับโรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม และโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม  และ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเป็นผู้รับมอบ
               

             และวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต นำแบบเรียนภาษาไทย จำนวน 100 เล่ม และภาษาอังกฤษ จำนวน 100 เล่ม มอบให้กับโรงเรียนวัดจันทรสโมสร โดยมีครูหัวหน้าชุดอนุบาลเป็นตัวแทนรับมอบ

วันที่ 6 กันยายน 2564

ข่าวสารแนะนำ

3 พฤษภาคม 2565

พิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมง...

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

34 ครั้ง

20 มิถุนายน 2561

กิจกรรม วันความปลอดภัยในการทำงาน และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จัดกิจกรรม วันความปลอดภัยในการทำงานและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561

382 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม