ข่าวสารกิจกรรม

การบริหารองค์กร

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ตารางรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส1และไตรมาส 2 29 เม.ย. 2565 724 KB 21
แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 29 เม.ย. 2565 1 MB 15
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2564 29 เม.ย. 2565 625 KB 10
กฎบัตรคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม ประจำปี 2564 29 เม.ย. 2565 2 MB 10
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ ปี 63 29 เม.ย. 2564 532 KB 246
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ปี 64 28 เม.ย. 2564 26 MB 165
แผนการปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64 28 เม.ย. 2564 667 KB 172
บัญชีจัดคนลงตำแหน่งอัตรากำลัง ปี 64 28 เม.ย. 2564 524 KB 329
คำสั่งเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานขึ้นดำรงตำแหน่ง ปี 64 28 เม.ย. 2564 411 KB 164
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 15 ก.ค. 2563 847 KB 368

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม