ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวรับสมัครงาน

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
กรองข้อมูล

28 ธันวาคม 2561

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ตามที่โรงงานไพ่มีประกาศรับสมัครพนักงาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดยกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2561 เข้ารับการทดสอบไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 และมีการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น โรงงานไพ่ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ดังนี้

486 ครั้ง

22 พฤศจิกายน 2561

การรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2562

ด้วยโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาบุคลากรจากภายนอกเพื่อนำมาทดแทนพนักงานเข้าดำรงตำแหน่งส่วนงานต่างๆ ของโรงงานไพ่

9,756 ครั้ง

7 พฤศจิกายน 2561

การรับบุคลากรภายนอกเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 8

ด้วยโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะรับบุคลากรภายนอกเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน อ่านต่อ...

1,346 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม