ข่าวสารกิจกรรม

พรบ.ข่าวสาร

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
พรบ.ข่าวสาร
| จำนวนเข้าชม 1652 ครั้ง

ข้อคำนึงถึงองค์ประกอบของเทคนิคการป้องการการปลอมแปลง

ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงนั้น จะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของเทคนิคการป้องการการปลอมแปลง 4 องค์ประกอบคือ

1.  ง่ายในการสื่อสารกับผู้ที่นำสิ่งพิมพ์ไปใช้และผู้ตรวจสอบ

2.  ง่ายในการตรวจสอบ

3.  ยากต่อการลอกเลียนแบบ

4.  มีระดับการป้องกันหลายระดับ

 

ทั้งนี้การพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงหรือในบางครั้งเรียกว่าสิ่งพิมพ์ต่อต้านการปลอมแปลง (Security Printing) สามารถทำได้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบสิ่งพิมพ์ การเลือกวัสดุใช้พิมพ์ หมึกพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ สำหรับเทคนิคการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่สามารถทำได้ในระหว่างกระบวนการผลิตขั้นตอนต่าง ๆ นั้นมีหลายเทคนิค ตัวอย่างเช่น

1)  เทคนิคไบรท์ สเพียร์ (ตาแมว)

รายละเอียด

เป็นเทคนิคป้องกันการปลอมบนโฮโลแกรม ลักษณะภาพมีความนูนขึ้นมาจากพื้นผิวปกติ มีสีสันสวยงาม (คลาสสิค) มองง่ายสบายตา นิยมใช้ร่วมกับเทคนิคโรเททติ้ง ไบรท์ ริง เพื่อเพิ่มความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบได้ง่ายด้วยตาเปล่า และยากต่อการลอกเลียนแบบ

วิธีการตรวจสอบ

สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า จะเห็นภาพมีความนูนขึ้นมาจากพื้นผิวปกติ แสงเคลื่อนไหวชัดเจนสวยงาม

2)  เทคนิคโรเททติ้ง ไบรท์ ริง

รายละเอียด

เป็นเทคนิคป้องกันการปลอมบนโฮโลแกรม มีลักษณะเป็นเส้นรูปวงกลม วงรี วงแหวน ที่มีความชัดเจนสูง สวยงาม สามารถเคลื่อนที่ได้ต่อเนื่องนุ่มนวล ไม่มีจุดสะดุด นิยมใช้ร่วมกับเทคนิคไบรท์ สเพียร์ (ตาแมว) เพื่อเพิ่มความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น เป็นเทคนิคที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายด้วยตาเปล่า และยากต่อการลอกเลียนแบบ

วิธีการตรวจสอบ

สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า จะเห็นภาพมีความชัดเจน สวยงาม สามารถเคลื่อนที่ได้ต่อเนื่องนุ่มนวล ไม่มีจุดสะดุด

 

 

3)  เทคนิคเทคบอล

รายละเอียด

เป็นเทคนิคป้องกันการปลอมบนโฮโลแกรม ภาพมีลักษณะเป็นวงกลม สามารถซ่อนเครื่องหมายต่าง ๆ ได้ตามกำหนด เช่น โลโก้หรือตัวย่อ เป็นต้น มองด้วยตาเปล่าจะเห็นภาพมีลักษณะเป็นฝ้ามัวเหมือนอยู่ในหมอก สามารถตรวจสอบได้ด้วยไฟฉายที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นเทคนิคกันปลอมที่ใช้ในการตรวจสอบแบบไม่เปิดเผย และยากต่อการลอกเลียนแบบ

วิธีการตรวจสอบ

ใช้ไฟฉายสำหรับตรวจสอบเทคนิคเทคบอล ส่องไปยังภาพเทคนิคที่กำหนดไว้ ภาพที่มีลักษณะฝ้ามัวจะปรากฏเป็นเครื่องหมายที่ซ่อนอยู่ให้ชัดเจนขึ้น

4)  เทคนิคฮอทแสตมป์

รายละเอียด

เป็นเทคนิคป้องกันการปลอมที่สามารถเพิ่มเติมได้บนวัสดุที่หลากหลาย ไม่สามารถเลียนแบบด้วยการสแกนหรือถ่ายเอกสารสีได้ ถ้าต้องการป้องกันการปลอมในระดับที่สูงขึ้นควรฮอทแสตมป์ด้วยโฮโลแกรมที่มีเทคนิคกันปลอมเท่านั้น นิยมใช้ในเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น ธนบัตร, Visa Card, Master Card, หนังสือรับรอง, คูปองเงินสด, บัตรของขวัญ, กล่องบรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิธีการตรวจสอบ

นำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฮอทแสตมป์แล้วมาสแกน หรือถ่ายเอกสารสี จะเห็นภาพตรงจุดฮอทแสตมป์มีความแตกต่างจากต้นฉบับอย่างชัดเจน

5)  กระดาษลายน้ำ

รายละเอียด

เป็นเทคนิคป้องกันการปลอมโดยการสร้างภาพเป็นเครื่องหมายต่าง ๆ ในกระดาษ เช่น โลโก้ เทรดมาร์ค หรือเครื่องหมายอื่น ๆ ตามที่กำหนด สามารถทำได้ในกระดาษหลายประเภท  กระดาษลายน้ำถูกผลิตขึ้นเป็นการเฉพาะ ไม่มีจำหน่ายทั่วไป จึงสามารถป้องกันการลอกเลียนแบบได้เป็นอย่างดี นิยมใช้ในเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น ธนบัตร, หนังสือรับรอง, คูปองเงินสด, บัตรของขวัญ, กล่องบรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิธีการตรวจสอบ

สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า โดยการมองกระดาษลายน้ำผ่านแสงสว่าง จะเห็นเครื่องหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน (เช่นเดียวกับการตรวจสอบลายน้ำในธนบัตร)

 

 

6)  เทคนิคมาร์ควอยด์

รายละเอียด

เป็นเทคนิคป้องกันการปลอมและป้องกันการเปิด ด้วยการทำลายตัวเองเป็นเครื่องหมายต่าง ๆ เช่น โลโก้ เทรดมาร์คชื่อบริษัท หรือเครื่องหมายอื่น ๆ ตามที่กำหนด สามารถทำได้ในสติกเกอร์โฮโลแกรม, เซ็นซิทีฟ โลโก้ วอยด์ และเทรดมาร์ควอยด์ เหมาะสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการการตรวจสอบอย่างชัดเจน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ เสริมความเป็นผู้นำ และเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่สร้างความยุ่งยากในการลอกเลียนแบบเป็นอย่างมาก

วิธีการตรวจสอบ

นำสติกเกอร์กันปลอมที่มีเทคนิคมาร์ควอยด์ มาติดลงบนผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ เมื่อลอกสติกเกอร์ออก สติกเกอร์จะเสียหายไม่สามารถนำกลับไปใช้งานได้อีก โดยทิ้งเครื่องหมายมาร์ควอยด์ที่สร้างไว้ เช่น โลโก้ หรือเครื่องหมายอื่น ๆ ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์

7)  เทคนิคเส้นใยสี

รายละเอียด

เป็นเทคนิคป้องกันการปลอมด้วยการสร้างเส้นใยสีต่าง ๆ บนกระดาษ สามารถกำหนดเป็นสีต่าง ๆ ได้ตามต้องการ เส้นใยสีสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เป็นการเพิ่มความยุ่งยากในการลอกเลียนแบบให้มากขึ้น มักใช้ควบคู่กับเส้นใยล่องหน และเส้นใยสะท้อนแสง นิยมใช้ในเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น ธนบัตร, หนังสือรับรอง, คูปองเงินสด, บัตรของขวัญ, กล่องบรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิธีการตรวจสอบ

สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า จะเห็นเส้นใยสีปรากฏอยู่มีลักษณะเส้นใยบาง ๆ คล้ายขนแมว เป็นสีต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้

8)  เทคนิคเส้นใยสะท้อนแสง

รายละเอียด

เป็นเทคนิคป้องกันการปลอมด้วยการสร้างเส้นใยสะท้อนแสงบนกระดาษ สามารถกำหนดเป็นสีต่าง ๆ ได้ตามต้องการ เส้นใยสะท้อนแสงสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เป็นการเพิ่มความยุ่งยากในการลอกเลียนแบบให้มากขึ้น  มักใช้ควบคู่กับเส้นใยสีและเส้นใยล่องหน นิยมใช้ในเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น ธนบัตร, หนังสือรับรอง, คูปองเงินสด, บัตรของขวัญ, กล่องบรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิธีการตรวจสอบ

สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า โดยการสังเกตเส้นใยสะท้อนแสงมีลักษณะเป็นเส้นใยบาง ๆ คล้ายขนแมวเป็นสีต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้และมีลักษณะสะท้อนแสง

 

 

9)  เทคนิคเส้นใยล่องหน

รายละเอียด

เป็นเทคนิคป้องกันการปลอมด้วยการสร้างเส้นใยล่องหนบนกระดาษ สามารถกำหนดเป็นสีต่าง ๆ ได้ตามต้องการ เส้นใยล่องหนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่สามารถมองเห็นภายใต้แสงเหนือม่วง เป็นการเพิ่มความยุ่งยากในการลอกเลียนแบบให้มากขึ้น มักใช้ควบคู่กับเส้นใยสี และเส้นใยสะท้อนแสง นิยมใช้ในเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น ธนบัตร, หนังสือรับรอง, คูปองเงินสด, บัตรของขวัญ, กล่องบรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิธีการตรวจสอบ

ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า แต่สามารถตรวจสอบได้ภายใต้แสงเหนือม่วง โดยนำแสงเหนือม่วงส่องไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีเส้นใยล่องหน จะเห็นเส้นใยล่องหนปรากฏอยู่มีลักษณะเส้นใยบาง ๆ คล้ายขนแมวเป็นสีต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้

10)  เทคนิคเซ็นซิทีฟ วอยด์

รายละเอียด

เป็นเทคนิคป้องกันการปลอม และป้องกันการเปิด ที่สร้างความยุ่งยากให้กับมิจฉาชีพที่ต้องการลอกสติกเกอร์กันเปิดด้วยการใช้น้ำมันเป็นอย่างมาก สามารถสร้างเครื่องหมายต่าง ๆ ตามตำแหน่งที่กำหนดได้ เมื่อโดนน้ำมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ (ไม่เหมือนเดิม) สามารถทำได้ใน เซ็นซิทีฟ วอยด์, เซ็นซิทีฟ ดับเบิ้ล เลเยอร์ และเซ็นซิทีฟ โลโก้ วอยด์ เหมาะกับการป้องกันการเปิดบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เช่น กล่องบรรจุเงิน เป็นต้น

วิธีการตรวจสอบ

สามารถตรวจสอบได้โดยการใช้น้ำมัน (น้ำมันอะไรก็ได้ที่จะใช้ลอกสติกเกอร์) หยดลงบนสติกเกอร์ หรือตำแหน่งที่ต้องการจะลอกสติกเกอร์จะเกิดการเลอะเทอะเสียหายตามตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้

11)  เทคนิคแอนตี้ก็อปปี้

รายละเอียด

เป็นเทคนิคป้องกันการปลอม เมื่อนำไปสแกนหรือถ่ายเอกสารจะมีเครื่องหมายที่ซุกซ่อนไว้ปรากฏขึ้นมา เช่น โลโก้หรือข้อความหรือเครื่องหมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ เป็นการป้องกันการปลอมด้วยวิธีการสแกนและถ่ายเอกสารหรือการพิมพ์แบบดิจิตอลได้เป็นอย่างดี ซึ่งการปลอมด้วยวิธีดังกล่าวเป็นการปลอมที่ลงทุนต่ำมากและมีอยู่ทั่วไป นิยมใช้ในเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น พรบ. รถยนต์ บัตรของขวัญ คูปองแทนเงินสด บัตรจอดรถ เอกสารสำคัญต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

 

วิธีการตรวจสอบ

เมื่อนำเอกสารที่มีเทคนิคแอนตี้ก็อปปี้ไปสแกนหรือถ่ายเอกสารจะมีเครื่องหมายที่ซุกซ่อนไว้ปรากฏขึ้นมา เช่น โลโก้หรือข้อความหรือเครื่องหมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

12)  เทคนิคลายน้ำ

รายละเอียด

เป็นเทคนิคป้องกันการปลอมโดยการออกแบบภาพให้มีความสลับซับซ้อน เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบต้นฉบับที่จะนำไปใช้ในการพิมพ์ เพราะการสแกนหรือถ่ายเอกสารสีไม่สามารถเลียนแบบลายน้ำให้มีคุณภาพได้ การออกแบบลายน้ำควรออกแบบบนหลักการที่ถูกต้องจะเป็นการยากต่อการลอกเลียนแบบ การพิมพ์ต้องใช้เครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดสูงและต้องใช้ช่างเทคนิคที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ นิยมใช้ในเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น ธนบัตร, พรบ., หนังสือรับรอง, คูปองเงินสด, บัตรของขวัญ, กล่องบรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิธีการตรวจสอบ

ใช้กล้องขยายส่องดูรายละเอียดของภาพ เปรียบเทียบระหว่างของจริงกับของเลียนแบบเพื่อหาข้อแตกต่าง

13)  เทคนิคซีเคร็ทมาร์ค

รายละเอียด

เป็นเทคนิคป้องกันการปลอมที่ซุกซ่อนเครื่องหมายต่าง ๆ ไว้ในภาพโดยการพรางตา สามารถสร้างสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ตามที่กำหนดการพิมพ์ต้องใช้เครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง และต้องใช้ช่างเทคนิคที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ นิยมใช้ในเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น ธนบัตร, บัตรเครดิต,  พรบ., หนังสือรับรอง, คูปองเงินสด, บัตรของขวัญ, บัตรผ่านประตู, กล่องบรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิธีการตรวจสอบ

ใช้กล้องขยายส่องไปยังตำแหน่งที่สร้างสัญลักษณ์ไว้จะเห็นเครื่องหมายซีเคร็ทมาร์คชัดเจนขึ้น

14)  เทคนิคไมโครมาร์ค

รายละเอียด

เป็นเทคนิคป้องกันการปลอม โดยการสร้างเครื่องหมายขนาดจิ๋วไว้ในภาพ สามารถสร้างเครื่องหมายต่างๆ ได้ตามที่กำหนด การพิมพ์ต้องใช้เครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง และต้องใช้ช่างเทคนิคที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ นิยมใช้ในเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น ธนบัตร, พรบ., หนังสือรับรอง, คูปองเงินสด, บัตรของขวัญ, บัตรผ่านประตู, กล่องบรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย

วิธีการตรวจสอบ

ใช้กล้องขยายส่องไปยังเครื่องหมายที่ได้กำหนดไว้จะเห็นภาพไมโครมาร์คชัดเจนขึ้น

15)  เทคนิคแองเกิ้ลมาร์ค

รายละเอียด

เป็นเทคนิคป้องกันการปลอม โดยการสร้างสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซุกซ่อนไว้ เช่น เครื่องหมายการค้า ข้อความสำคัญ การพิมพ์ต้องใช้เครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง และต้องใช้ช่างเทคนิคที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ นิยมใช้ในเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรอง บัตรรับประกันต่าง ๆ และอื่น ๆ ตามต้องการ

วิธีการตรวจสอบ

ใช้แผ่นฟิล์มที่ผลิตขึ้นสำหรับการตรวจสอบสัญลักษณ์ที่ซุกซ่อนไว้ วางทาบลงบนตำแหน่งที่สร้างสัญลักษณ์ไว้ขยับให้ตรงตำแหน่งจะเห็นสัญลักษณ์ที่ซุกซ่อนไว้ชัดเจนขึ้น

16)  เทคนิคไมโครเล็ทเตอริ่ง

รายละเอียด

เป็นเทคนิคป้องกันการปลอมโดยพิมพ์เครื่องหมายขนาดเล็กเป็นแถวคล้ายเส้น ซึ่งต้องใช้ระบบการพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง และช่างเทคนิคที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ สามารถกำหนดเครื่องหมายเป็นรูปทรงต่าง ๆ เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง วงกลม วงรี ใช้กล้องขยายในการตรวจสอบตามตำแหน่งที่กำหนด นิยมใช้ในเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น ธนบัตร, พรบ., หนังสือรับรอง, คูปองเงินสด, บัตรของขวัญ, บัตรผ่านประตู, กล่องบรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิธีการตรวจสอบ

ใช้กล้องขยายส่องไปยังเครื่องหมายที่ได้กำหนดไว้จะเห็นภาพไมโครเล็ทเตอริ่งชัดเจนขึ้น

17)  เทคนิคหมึกเปลี่ยนสี

รายละเอียด

เป็นเทคนิคป้องกันการปลอมที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า โดยเปลี่ยนจากสีหนึ่งไปอีกสีหนึ่ง ตามองศาการมองที่เปลี่ยนไป สามารถกำหนดเครื่องหมายต่าง ๆ ได้ตามต้องการ เป็นวิธีที่สะดวกต่อการตรวจสอบแบบเปิดเผยไม่สามารถเลียนแบบได้ด้วยการสแกน หรือถ่ายเอกสารสีได้ นิยมใช้ในเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น ธนบัตร, พรบ., หนังสือรับรอง, คูปองเงินสด, บัตรของขวัญบัตรผ่านประตู, กล่องบรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิธีการตรวจสอบ

สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่าโดยการนำผลิตภัณฑ์ที่มีเทคนิคหมึกเปลี่ยนสีพลิกไปมาจะเห็นสีที่เปลี่ยนจากสีหนึ่งไปอีกสีหนึ่ง ตามองศาการมอง

 

 

18)  เทคนิคหมึกล่องหน

รายละเอียด

เป็นเทคนิคป้องกันการปลอมที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า ต้องตรวจสอบโดยใช้แสงเหนือม่วงเป็นการตรวจสอบแบบไม่เปิดเผย สามารถกำหนดเครื่องหมายต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ไม่สามารถเลียนแบบได้ด้วยการสแกน หรือถ่ายเอกสารสีได้ นิยมใช้ในเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น ธนบัตร, สมุดธนาคาร, หนังสือรับรอง, คูปองเงินสด, บัตรของขวัญ, บัตรผ่านประตู, กล่องบรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิธีการตรวจสอบ

นำผลิตภัณฑ์ที่มีเทคนิคหมึกล่องหนส่องไปใต้แสงเหนือม่วงจะเห็นเครื่องหมายที่ซ่อนอยู่อย่างชัดเจน

19)  เทคนิครันนิ่งนัมเบอร์

รายละเอียด

เป็นเทคนิคป้องกันการปลอมและตรวจนับจำนวน สามารถกำหนดเป็นสีขนาดรูปแบบตัวอักษรหรือตัวเลขได้ และไม่จำกัดจำนวนหลัก เปลี่ยนเลขหมายไปตามจำนวนที่กำหนด และสามารถกำหนดรหัสเพื่อการตรวจสอบ นิยมใช้ในเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น ธนบัตร, เช็คธนาคาร, หนังสือรับรอง, คูปองเงินสด, บัตรของขวัญ, บัตรผ่านประตู และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิธีการตรวจสอบ

สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า โดยการสังเกตสี ขนาด รูปแบบ ตัวอักษร ตัวเลข จะมีลักษณะเฉพาะและต้องไม่มีเบอร์ซ้ำ (ถ้าเป็นรหัสให้ตรวจสอบตามสูตรของรหัส)

20) เทคนิครันนิ่งบาร์โค้ด

รายละเอียด

เป็นเทคนิคป้องกันการปลอมและตรวจนับจำนวน สามารถกำหนด สี ขนาด รูปแบบ รหัสแท่ง(บาร์โค้ด) ได้ตามต้องการ เปลี่ยนรหัสแท่งไปตามจำนวนที่กำหนด นิยมใช้ในบัตรสมาชิก, สติกเกอร์คิวซี, กล่องบรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิธีการตรวจสอบ

สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า โดยการสังเกตสี ขนาด รูปแบบ ของรหัสแท่งว่าตรงตามต้นฉบับหรือไม่ และรหัสแท่งต้องไม่มีเบอร์ซ้ำ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ข่าวสารแนะนำ

24 กันยายน 2564

ปัญหางานตัด Vertical Stripes (ลายเส้นแนวตั้ง)แก้ไขได้อย่างไรบ้าง?

ปัญหางานตัด Vertical Stripes (ลายเส้นแนวตั้ง) แก้ไขได้อย่างไรบ้าง?

11 ครั้ง

31 พฤษภาคม 2564

Paper Thickness ความหนากระดาษไม่ได้มาตรฐาน แก้ไขได้อย่างไรก่อนการพิมพ์ และการเข้าเล่ม

Paper Thickness ความหนากระดาษไม่ได้มาตรฐาน แก้ไขได้อย่างไรก่อนการพิมพ์ และการเข้าเล่ม

125 ครั้ง

25 มิถุนายน 2564

การพิมพ์ Offset Printing (การพิมพ์ออฟเซ็ท) ดีอย่างไร?

การพิมพ์ Offset Printing (การพิมพ์ออฟเซ็ท) ดีอย่างไร?

248 ครั้ง

31 พฤษภาคม 2564

เทคนิคโรเททติ้ง ไบรท์ ริง เทคนิคการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

เทคนิคโรเททติ้ง ไบรท์ ริง เทคนิคการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

76 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม