ข่าวสารกิจกรรม

พรบ.ข่าวสาร

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
พรบ.ข่าวสาร

สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง “แสตมป์เครื่องดื่มสำหรับใช้ปิดภาชนะ เครื่องดื่มในประเทศ" ผลิตโดยโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

 

เหตุผลที่เครื่องดื่มบางประเภทมีแสตมป์เหล่านี้แปะติดไว้ก็เพราะ อากรแสตมป์เหล่านี้ติดไว้เพื่อแสดงภาษีถูกต้อง

ปัจจุบันสินค้าเครื่องดื่มที่รัฐเก็บภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2560 มีดังนี้ครับ

.

1.  ประเภท 02.01 คือ น้ำแร่เทียม น้ำโซดาและน้ำอัดลม ที่ไม่เติมน้ำตาล หรือสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส เช่น น้ำโซดา น้ำแร่อัดแก๊ส น้ำแร่เทียม ฯลฯ

2.  ประเภท 02.02 คือ น้ำแร่ และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรสและเครื่องดื่มอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักตามประเภทที่ ๐๒.๐๓ เช่น น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มรังนก ฯลฯ

3.  ประเภท 02.03 คือ น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม เช่น น้ำผลไม้ น้ำพืช น้ำผัก น้ำผลไม้และน้ำพืชผักผสม ฯลฯ

4.  ประเภทที่ 02.04 คือ หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มเพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก ได้แก่ เครื่องดื่ม post-mix ยี่ห้อต่าง ๆ

5.  ประเภทที่ 16.90 คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษระผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้ แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผง ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร เช่น กาแฟ/ชา/โกโก้ 3 in 1  เครื่องดื่มน้ำหวานเข้มข้นที่ต้องละลายน้ำเพื่อดื่ม เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดผงที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสม ฯลฯ

 

ซึ่งแสตมป์เครื่องดื่มก็จะแตกต่างจากสุราอย่างเห็นได้ชัด เป็นสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง “แสตมป์เครื่องดื่มสำหรับใช้ปิดภาชนะ เครื่องดื่มในประเทศ” ที่ผลิตโดยโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเราครับผม

.

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มืออาชีพด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Inbox : https://bit.ly/2QxTbKs

Website : https://www.playingcard.or.th/th/

Tel : 02-2436493-4, 02-2410777

.

#โรงงานไพ่ #กรมสรรพสามิต #PlayingcardsFactory

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข่าวสารแนะนำ

29 ตุลาคม 2562

ประวัติศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

ประวัติการออกแบบของไพ่หน้าต่างๆ เพื่อให้ง่ายขึ้นผ่านตัวปั๊มของโรงงาน....

97 ครั้ง

31 พฤษภาคม 2564

รู้หรือไม่? 4 ผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ มีอะไรบ้าง?

รู้หรือไม่? 4 ผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ มีอะไรบ้าง?

6 ครั้ง

1 เมษายน 2563

เรื่องน่ารู้ สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

ปัจจุบันเทคโนโลยีปลอดการปลอมแปลงเริ่มเข้ามามีบทบาทในสิ่งพิมพ์หลายประเภทมากขึ้น

101 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม