ข่าวสารกิจกรรม

พรบ.ข่าวสาร

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
พรบ.ข่าวสาร

โครงการ "โรงงานไพ่ ปันน้ำใจ ป้องกันภัยโควิด"

โครงการ "โรงงานไพ่ ปันน้ำใจ ป้องกันภัยโควิด"  จัดทำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ หรือสิ่งของอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและทำประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เป้าหมายเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ลงพื้นที่นำหน้ากากอนามัย จำนวน 1,020 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 108 แกลลอน และขวดเปล่าใส่แอลกอฮอล์ จำนวน 150 ขวด ไปมอบให้โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 9 แห่ง และจังหวัดน่าน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

 

เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

1.โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ อ.ปากเกร็ด

2.โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก อ.บางใหญ่

3.โรงเรียนวัดอินทาราม อ.ปากเกร็ด

4.โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล อ.ไทรน้อย

5.โรงเรียนวัดตาล อ.ปากเกร็ด

6.โรงเรียนประเสริฐอิสลาม อ.ปากเกร็ด

7.โรงเรียนวัดกลางเกร็ด อ.ปากเกร็ด

8.โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส อ.ปากเกร็ด

9.โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 อ.บางใหญ่

 

เขตพื้นที่จังหวัดน่าน

1.โรงเรียนบ้านน้ำพุ อ.นาน้อย

2.โรงเรียนบ้านพืชเจริญ อ.นาน้อย

3.โรงเรียนบ้านนายาง อ.นาหมื่น

4.โรงเรียนบ้านน้ำเคิม อ.นาหมื่น

 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มืออาชีพด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ

ทั้งนี้หากผู้ใดสนใจต้องการสั่งพิมพ์สินค้า สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

02-2436493-4, 02-2410777 ติดต่อฝ่ายการตลาด

 

#โรงงานไพ่ #โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต #PlayingcardsFactory #รัฐวิสาหกิจดีเด่น #รางวัลความภูมิใจ #ผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง #สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข่าวสารแนะนำ

31 พฤษภาคม 2564

Quality control strip position ควรวาง Color bar ตรงไหนดีที่สุด?

Quality control strip position ควรวาง Color bar ตรงไหนดีที่สุด?

28 ครั้ง

31 พฤษภาคม 2564

รู้หรือไม่? ระบบการพิมพ์ Planographic printing หรือการพิมพ์โดยแม่พิมพ์พื้นแบน คืออะไร เหมาะกับงานพ...

รู้หรือไม่? ระบบการพิมพ์ Planographic printing หรือการพิมพ์โดยแม่พิมพ์พื้นแบน คืออะไร เหมาะกับงานพิมพ์แบบไหน?

12 ครั้ง

1 เมษายน 2563

เรื่องน่ารู้ สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

ปัจจุบันเทคโนโลยีปลอดการปลอมแปลงเริ่มเข้ามามีบทบาทในสิ่งพิมพ์หลายประเภทมากขึ้น

146 ครั้ง

31 พฤษภาคม 2564

เทคนิคโรเททติ้ง ไบรท์ ริง เทคนิคการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

เทคนิคโรเททติ้ง ไบรท์ ริง เทคนิคการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

39 ครั้ง

31 พฤษภาคม 2564

Paper Thickness ความหนากระดาษไม่ได้มาตรฐาน แก้ไขได้อย่างไรก่อนการพิมพ์ และการเข้าเล่ม

Paper Thickness ความหนากระดาษไม่ได้มาตรฐาน แก้ไขได้อย่างไรก่อนการพิมพ์ และการเข้าเล่ม

64 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม