ข่าวสารกิจกรรม

พรบ.ข่าวสาร

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
พรบ.ข่าวสาร

ประเภทของแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับใช้ปิดภาชนะ

 

เหตุผลที่เครื่องดื่มบางประเภทมีแสตมป์เครื่องดื่มแปะติดไว้ก็เพราะ อากรแสตมป์เหล่านี้ติดไว้เพื่อแสดงว่าได้ชำระภาษีถูกต้องแล้ว ..

ปัจจุบันสินค้าเครื่องดื่มที่รัฐเก็บภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2560 มีดังนี้ครับ

 

ตอนนี้ที่ 2 “เครื่องดื่ม” หมายความว่า

1. สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปน ซึ่งมีแอลกอฮอล์หรือไม่มีแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 0.5 อันบรรจุในภาชนะและผลิตไว้แต่ไม่รวมถึง

(ก) น้ำหรือน้ำแร่ตามธรรมชาติ

(ข) น้ำกลั่นหรือน้ำกรองสำหรับดื่มโดยไม่ปรุงแต่ง

(ค) เครื่องดื่มซึ่งผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นเพื่อขายปลึกเองโดยเฉพาะ อันมิได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วย ทั้งมิได้สงวนคุณภาพด้วยเครื่องเคมี

(ง) น้ำนมจืด น้ำนมอื่นๆ ไม่ว่าจะปรุงแต่งหรือไม่ ทั้งนี้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร

(จ) เครื่องดื่มซึ่งมีลักษณะเป็นเกล็ดน้ำแข็ง

(ฉ) เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

2. หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมขายเพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลึก

3. อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

 

- ประเภทที่ 02.01

น้ำแร่เทียม น้ำโซดาและน้ำอัดลม ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส (ตามมูลค่าร้อยละ 30 ลิตร หน่วยละ 20 บาท)

- ประเภทที่ 02.02

น้ำแร่ และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานๆอื่นๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรสและเครื่องดื่มอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผัก (ตามมูลค่าร้อยละ 30 ลิตร หน่วยละ 20 บาท)

- ประเภทที่ 02.03

น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมัก และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่นๆหรือไม่ก็ตาม ซึ่งน้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผัก (Fruit and Vegetable Juice) (ตามมูลค่าร้อยละ 30 ลิตร หน่วยละ 20 บาท)

- ประเภทที่ 02.04

หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มเพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก (ตามมูลค่าร้อยละ 30 ลิตร หน่วยละ 100 บาท)

- ประเภทที่ 02.05

อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (ตามมูลค่าร้อยละ 30 ลิตร หน่วยละ 20 บาท)

- ประเภทที่ 02.09

อื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

 ซึ่งแสตมป์เครื่องดื่มก็จะแตกต่างจากแสตมป์สุราและแสตมป์ยาสูบอย่างเห็นได้ชัด เป็นสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง “แสตมป์สรรพสามิตประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับใช้ปิดภาชนะ แสตมป์เครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์เครื่องดื่มที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร” ที่ผลิตโดยโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเราครับผม

 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มืออาชีพด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ หากผู้ใดสนใจต้องการสั่งพิมพ์สินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

02-2436493-4 ต่อ 50 ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

 

#โรงงานไพ่ #โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต

#ผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

#รัฐวิสาหกิจดีเด่น #รางวัลความภูมิใจ

#สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง #สิ่งพิมพ์มีค่า

#สิ่งพิมพ์ปลอมแปลงยาก #สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง

#PlayingcardsFactory #securityprinting

#securityprintingsolution #digitalsecurityprintingtechnology

 

ข้อมูลจาก พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ตอนที่2) สินค้าเครื่องดื่ม

วันที่ 24 กันยายน 2564

ข่าวสารแนะนำ

31 พฤษภาคม 2564

บาร์โค้ดคืออะไร? มีกี่ประเภท? แต่ละชนิดใช้งานแบบไหน?

บาร์โค้ดคืออะไร? มีกี่ประเภท? แต่ละชนิดใช้งานแบบไหน?

181 ครั้ง

31 พฤษภาคม 2564

เทคนิคโรเททติ้ง ไบรท์ ริง เทคนิคการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

เทคนิคโรเททติ้ง ไบรท์ ริง เทคนิคการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

42 ครั้ง

31 พฤษภาคม 2564

การพิมพ์ด้วยแสงโดยวิธีการถ่ายเอกสาร (Photographic Printing) คืออะไร?

การพิมพ์ด้วยแสงโดยวิธีการถ่ายเอกสาร(Photographic Printing) คืออะไร?

22 ครั้ง

25 มิถุนายน 2564

ทุกความสำเร็จเริ่มต้นด้วยที่วิสัยทัศน์ โดยทั้งนี้โรงงานไพ่ได้มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำด้านสิ่งปลอดการปล...

ทุกความสำเร็จเริ่มต้นด้วยที่วิสัยทัศน์ โดยทั้งนี้โรงงานไพ่ได้มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำด้านสิ่งปลอดการปลอมแปลง และดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน

109 ครั้ง

31 พฤษภาคม 2564

การพิมพ์โดยแม่พิมพ์ลายฉลุ (Screen-Process Printing)

การพิมพ์โดยแม่พิมพ์ลายฉลุ (Screen-Process Printing)

94 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม