ข่าวสารกิจกรรม

พรบ.ข่าวสาร

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
พรบ.ข่าวสาร

ค่าการเกิดเม็ดสกรีนบวม เม็ดสกรีนบวม

ค่าการเกิดเม็ดสกรีนบวม เม็ดสกรีนบวม เป็นลักษณะปกติของการพิมพ์ออฟเซต เนื่องจากการพิมพ์ออฟเซต เป็นการถ่ายทอดภาพจากโมเพลท ลงสู่โมผ้ายาง และสู่วัสดุใช้พิมพ์ การถ่ายทอดภาพจากกระบวนการดังกล่าว จะมีการใช้แรงกดและส่งผลโดยตรงต่อการเกิดเม็ดสกรีนบวม

แต่หากมีการปรับตั้งแรงกดที่ไม่ถูกต้องระหว่างโมเพลทลงสู่โมผ้ายาง หรือโมผ้ายางลงสู่วัสดุใช่พิมพ์ จะทำให้เกิดการบวมตัวของเม็ดสกรีนที่มากเกินไป และทำให้เกิดปัญหาในการพิมพ์งาน เม็ดสกรีนบวมจะเป็นการแสดงลักษณะของภาพพิมพ์ได้อย่างชัดเจน

ทำให้เราสามารถทำการแก้ไขคุณลักษณะทางการพิมพ์ได้ จากภาพจะสามารถสังเกตได้ว่า งานพิมพ์ทุกงาน จากเครื่องพิมพ์ที่แตกต่างกัน จะสามารถมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน 

จากภาพจะมีคุณลักษณะทางการพิมพ์แบบที่ 1 และ 2 จะสังเกตได้ว่าการผลิตเม็ดสกรีนของทั้งสองเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์ด้วยค่าความดำที่เท่ากัน มีการเกิดเม็ดสกรีนบวมที่แตกต่างกัน และทำให้ภาพพิมพ์ที่ได้มีสีที่แตกต่างกันนั้นเอง เม็ดสกรีนบวมที่ไม่เท่ากันอาจเกิดจากแรงกดในการพิมพ์งานที่ไม่เท่ากัน แรงกดในการพิมพ์ออฟเซต ระหว่างโมเพลทลงสู่โมผ้ายางจะเกิดจากการรองหนุนโมเพลทและโมผ้ายาง แรงกดมาตรฐานในการพิมพ์ออฟเซต จะมีค่าเท่ากับ 0.10 โดยหากมีการรองหนุนที่ไม่ตรงตามคู่มือการใช้งาน จะทำให้แรงกดระหว่างโมแม่พิมพ์กับโมผ้ายางไม่ได้ตามมาตรฐาน และทำให้ส่งผลต่อการเกิดเม็ดสกรีนบวมในขณะเดียวกัน แรงกดระหว่างผ้ายางลงสู่วัสดุใช้พิมพ์ จะเกิดจากการปรับตั้งแรงกดในการพิมพ์งาน โดยจะปรับตั้งตามความหนาของวัสดุที่ใช้พิมพ์ โดยระบบของเครื่องพิมพ์ในปัจจุบัน หากมีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ช่างพิมพ์สามารถป้อนค่าความหนาของวัสดุใช้พิมพ์ลงสู่คอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นเครื่องพิมพ์จะทำการระยะแรงกดระหว่างผ้ายางและวัสดุใช้พิมพ์โดยอัตโนมัติ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ข่าวสารแนะนำ

1 พฤศจิกายน 2564

ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ทั่วไปของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ทั่วไปของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

4 ครั้ง

1 พฤศจิกายน 2564

4 เทคนิคการอ่านหนังสือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด แบบบิล เกตส์

4 เทคนิคการอ่านหนังสือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด แบบบิล เกตส์

3 ครั้ง

31 พฤษภาคม 2564

การเคลือบ UV การเคลือบในลักษณะนี้จะให้ความเงาสูงกว่าการเคลือบวานิช โดยจะสามารถเคลือบ UV ทั้งหมด หรื...

การเคลือบ UV การเคลือบในลักษณะนี้จะให้ความเงาสูงกว่าการเคลือบวานิช โดยจะสามารถเคลือบ UV ทั้งหมด หรือเคลือบ UV เฉพาะจุดก็ได้ ซึ่งตัวอย่างผลงานจะใช้กับปกหนังสือ นามบัตร หรือโปสการ์ด

88 ครั้ง

24 กันยายน 2564

8 เคล็ดลับการถนอมสายตา ของคนโลกยุคดิจิทัล

8 เคล็ดลับการถนอมสายตา ของคนโลกยุคดิจิทัล

10 ครั้ง

31 พฤษภาคม 2564

Paper Thickness ความหนากระดาษไม่ได้มาตรฐาน แก้ไขได้อย่างไรก่อนการพิมพ์ และการเข้าเล่ม

Paper Thickness ความหนากระดาษไม่ได้มาตรฐาน แก้ไขได้อย่างไรก่อนการพิมพ์ และการเข้าเล่ม

100 ครั้ง

24 กันยายน 2564

ปัญหางานตัด Vertical Stripes (ลายเส้นแนวตั้ง)แก้ไขได้อย่างไรบ้าง?

ปัญหางานตัด Vertical Stripes (ลายเส้นแนวตั้ง) แก้ไขได้อย่างไรบ้าง?

2 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม