ข่าวสารกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
เกี่ยวกับเรา

การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร

วันที่ 24 มิถุนายน 2560

โรงงานไพ่มีการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาสินค้าชนิดใหม่ควบคู่กับการสร้างช่องทางการกระจายสินค้าด้วยตนเองได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงได้มุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้โรงงานไพ่ ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อมุ่งมั่นให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรม โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ตลอดจนสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในดำเนินธุรกิจด้านการผลิตไพ่และสิ่งพิมพ์ โรงงานไพ่ เชื่อว่าความสำเร็จต่างๆ เกิดขึ้นจากความเชี่ยวชาญและความทุ่มเทของคณะกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคน รวมถึงได้รับความสนับสนุนจาก คู่ค้าทางธุรกิจและลูกค้าด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้โรงงานไพ่มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างไม่สิ้นสุด ในนามผู้อำนวยการโรงงานไพ่ ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อทุกภาคส่วนและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไปในอนาคต

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม