ภาพกิจกรรม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
ภาพกิจกรรม
| จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง

บรรยากาศงานเลี้ยงวันปีใหม่ 2557

วันที่ 9 กรกฎาคม 2560

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ

9 กรกฎาคม 2560

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรสามิต

นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูล ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรสามิต เนื่องใน ในเทศกาลขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558

34 ครั้ง

9 กรกฎาคม 2560

โครงการฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ให้ตระหนักความสำคัญการใช้งาน

วันที่ 8 เมษายน 2559 ส่วนสารสนเทศ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ให้ตระหนักความสำคัญการใช้งาน เพื่อ ให้พนักงานโรงงานไพ่ มีความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศที่จะช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนายยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

30 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม