ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตรวจสอบความมั่นคงด้านสารสนเทศและการสือสาร (Computer Audits) ISO 27001,โครงการค่าลิขสิทธิ์อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และโครงการดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย 9 พ.ย. 2560 2 MB 2
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาและจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 2 พ.ย. 2560 694 KB 4
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) พ.ศ. 2561 2 พ.ย. 2560 1 MB 6
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2561 2 พ.ย. 2560 3 MB 6
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2561 30 ต.ค. 2560 2 MB 5
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดปั๊มยี่ห้อ technotrans model c1 จำนวน 1 ชุด 20 ต.ค. 2560 2 MB 6
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างไดคัท, ตีเบอร์, ปรุ, เข้าเล่ม, หุ้มสัน, และห่อ แบบแสตมป์ยาสูบ สำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุไม่เกิน 30 กรัม 20 ต.ค. 2560 2 MB 5
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อกระดาษสติ๊กเกอร์สีขาว (หลังเหลือง) ขนาด 70 X 90 ซม. จำนวน 700 รีม 20 ต.ค. 2560 2 MB 6
แผนการจัดซื้อจัดจ้างกล่องพลาสติกสำหรับใส่ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง V.G. GOLD-111 และแผนพลาสติกใส่ไพ่ป๊อกพลาสติก 19 ต.ค. 2560 2 MB 7
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดปั๊ม ยี่ห้อ techotrans Model C1 29 ก.ย. 2560 1 MB 8

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม