ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ สภาพทางกายภาพ สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกระบบและงานออกแบบปรับปรุงอาคาร พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม สำหรับโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 2 ส.ค. 2561 2 MB 16
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศโรงงานไพ่เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกล่องพลาสติกสำหรับใส่ไพ่ป๊อกพลาสติก V.G.-222 จำนวน 700,000 กล่อง 17 พ.ค. 2561 2 MB 22
ประกาศโรงงานไพ่เผยแพร่แผนการจัดซื้อแผ่นพลาสติก พี.วี.ซี. สำหรับการพิมพ์ไพ่ป๊อกพลาสติก จำนวน 600,000 แผ่น 17 พ.ค. 2561 2 MB 27
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 21 ก.พ. 2561 755 KB 52
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อกระดาษการ์ดอาร์ต ชนิด Matt Coated Laminate Embossed เพื่อพิมพ์ไพ่ป๊อก จำนวน 220,000 แผ่น 7 ก.พ. 2561 2 MB 49
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างไดคัท, ตีเบอร์, ปรุ, เข้าเล่ม, หุ้มสัน และห่อ แบบแสดมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ชิกาแรต ขนาดไม่เกิน 30 กรัม จำนวน 42,000,000 ดวง (4,200 เล่ม) และขนาดบรรจุไม่เกิน 30 กรัม จำนวน 700,000,0 7 ก.พ. 2561 2 MB 47
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าเล่ม เย็บกี่ อัดกาวปั๊มฟอยล์ พร้อมติดริบบิ้น จัดทำซองพลาสติก เพื่อใส่สมุดบันทึกและบรรจุกล่องลูกฟูก 3 ชั้น 7 ก.พ. 2561 2 MB 49
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อกระดาษสติ๊กเตอร์สีขาว (หลังเหลือง) ขนาด 70 ซม. x 90 ซม. สำหรับใช้พิมพ์แสตมป์ยาสูบในประเทศใช้ปิดบนซองบรรจุยาเส้น ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่น ของกรมสรรพสามิต จำนวน 300 รีม ประจำปีงบประมาณ 2561 16 พ.ย. 2560 182 KB 47
ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2561 16 พ.ย. 2560 2 MB 48

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม