ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศประกาศประกวดราคาซื้อกล่องพลาสติก (กล่องแดง) สำหรับบรรจุไพ่ป๊อกพลาสติก V.G.222 (DM0114) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ประจำปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเว็บไซต์ 14 ก.ค. 2564 420 KB 17
ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาเช่าโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ประจำปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2564 8 MB 18
ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษการ์ดขาวมันหน้าแป้ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มี.ค. 2564 8 MB 58
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องชั่งน้ำหนักไพ่ป๊อกพร้อมดำเนินการติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 11 มี.ค. 2564 906 KB 47
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจ (Business Rebranding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจ (Business Rebranding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มี.ค. 2564 429 KB 47
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจ (Business Rebranding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ก.พ. 2564 5 MB 76
ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.พ. 2564 7 MB 70

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม