ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2564) 7 ต.ค. 2564 472 KB 6
ประกาศผู้ชนะการซื้อกล่องพลาสติกสำหรับใส่ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง V.G.GOLD-111 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 2564 324 KB 9
ประกาศแผนจัดจ้างไดคัท, ตีเบอร์, ปรุ, เข้าเล่ม, หุ้มสัน, และห่อ แบบแสดตมป์ยาสูบ สำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ชิกาแรต ขนาดบรรจุตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไป สีฟ้า จำนวน 127,500,000 ดวง เล่มละ 15,000 ดวง (100 แผ่น) 22 ต.ค. 2563 382 KB 11
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกรอม้วน จำนวน 2 เครื่อง 14 เม.ย. 2563 292 KB 12
ประกาศผู้ชนะการซื้อกล่องพลาสติกสำหรับใส่ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง V.G.GOLD-111 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 2564 303 KB 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ประจำปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.ย. 2564 334 KB 13
ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโรงงานไพ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2564 266 KB 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล่องพลาสติก (กล่องแดง) สำหรับบรรจุไพ่ป๊อกพลาสติก V.G.222 (DM0114) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ส.ค. 2564 357 KB 11
ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลการประเมินตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model SE-AM) ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าและส่วนที่เกี่ยวข้องของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต โด 10 ส.ค. 2564 340 KB 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) 5 ก.ค. 2564 490 KB 43

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม