ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล่องพลาสติกใส่ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง (กล่องใส) V.G. GOLD-111 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 2561 1 MB 6
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก เรื่อง จ้างไดคัท, ตีเบอร์, ปรุ, เข้าเล่ม, หุ้มสัน และห่อ แบบแสดมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ชิกาแรต 23 พ.ค. 2561 1 MB 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคง น่าเชื่อถือในระดับสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2561 732 KB 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และ E-Commerce โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2561 629 KB 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการการจ้างไดคัท,ตีเบอร์,ปรุ,เข้าเล่ม,หุ้มสันและห่อ แบบแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุเกิน 30 กรัม จำนวน 42,000,000 ดวง และขนาดไม่เกิน 30 กรัม จำนวน 700,000,000 ด 24 เม.ย. 2561 755 KB 11
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อกระดาษการ์ดขาวมันหน้าแป้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2561 23 เม.ย. 2561 927 KB 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการวางระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสำรองข้อมูลและโอนย้ายระบบเดิมสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 28 มี.ค. 2561 2 MB 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้กระดาษการ์ดอาร์ตชนิด Matt Coated Laminate Embossed เพื่อการพิมพ์ไพ่ป๊อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2561 959 KB 16
ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อทดแทนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มี.ค. 2561 692 KB 21
ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบเฉดสีหมึกพิมพ์ระบบออฟเซท และชุดอุปกรณ์ผสมหมึกพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มี.ค. 2561 775 KB 15

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม