ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง (ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อกระดาษการ์ดขาวมันหน้าแป้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ย. 2560 10 MB 6
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ร่างเอกสารประกวดราคา และการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทแบบระบบป้อนม้วนพร้อมอุปกรณ์
ร่างขอบเขตงาน (TOR)ร่างเอกสารประกวดราคา และการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อกล่องพลาสติกสำหรับไพ่ป๊อกพลาสติก V.G.-222 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อกล่องพลาสติกสำหรับใส่ไพ่ป๊อกพลาสติก V.G.-2
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ร่างเอกสารประกวดราคา และการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อแผ่นพลาสติก พี.วี.ซี. สำหรับการพิมพ์ไพ่ป๊อกพลาสติก
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกระดาษการ์ดขาวมันหน้าแป้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ร่างเอกสารประกวดราคา และการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อแผ่านพลาสติก พี.วี.ซี. สำหรับการพิมพ์ไพ่ป๊อกพลาสติก
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ร่างเอกสารประกวดราคา และการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อกล่องพลาสติกสำหรับไพ่ป๊อกพลาสติก V.G. -222
ประกาศปรับปรุงร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกระดาษการ์ดขาวมันหน้าแป้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขต (TOR) ประกวดราคาซื้อแผ่นพลาสติก พี.วี.ซี. สำหรับพิมพ์ไพ่ป๊อกพลาสติกและการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อแผ่นพลาสติก พี.วี.ซี. สำหรับพิมพ์ไพ่ป๊อกพลาสติก
ร่างขอบเขต (TOR) ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายแม่พิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ทูเพลทและเครื่องล้างแม่พิมพ์พร้อมซอฟท์แวร์ระบบป้องกันการปลอมแปลง Security Software

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม