ข่าวสารกิจกรรม

การบริหารองค์กร

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

คณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

วันที่ 23 มิถุนายน 2560

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

(ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ ภาษีสรรพสามิต)
ประธานอนุกรรมการ

นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์

(รองอธิบดี)
รองประธานอนุกรรมการ

นายสมบัติ เกริกชัยวัน

(ผู้อำนวยการส่วนวางแผน
และพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน)
อนุกรรมการ

นางมณี วงษ์วิโรจน์

(รองผู้อำนวยการ โรงงานไพ่)
อนุกรรมการและเลขานุการ
 
 
 

 

 
 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม