การบริหารองค์กร

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

คณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

วันที่ 23 มิถุนายน 2560

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

(รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา
ด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี)
ประธานอนุกรรมการ

นายสมเดช ศรีสวัสดิ์

(รองอธิบดี)
รองประธานอนุกรรมการ

นายสมบัติ เกริกชัยวัน

(ผู้อำนวยการส่วนวางแผน
และพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน)
กรรมการ

นายอนุพันธ์ บุณโยดม

(รองผู้อำนวยการโรงงานไพ่)
กรรมการ
 
 

นางมณี วงษ์วิโรจน์

(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงงานไพ่)
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
 
 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม