ข่าวสารกิจกรรม

วิดีโอ

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
วิดีโอ
| จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กรคู่มิตรระหว่างการเคหะแห่งชาติและโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรคู่มิตรระหว่างการเคหะแห่งชาติ และโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบายภาครัฐที่ได้มอบให้ไว้ ....." มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน "

วันที่ 23 เมษายน 2561

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม