เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 -09.00 น. รองผู้อำนวยการ นายกนิษ ศิริวัฒน์และคณะผู้บริหารโรงงานไพ่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง