ด้วยโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ที่ระลึกมวยไทยชาย-หญิง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย เหมาะสำหรับการเก็บสะสมเป็นที่ระลึก เพื่อเพิ่มคุณค่าความสวยงาม โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ขอนำเสนอไพ่ที่ระลึกมวยไทยชาย-หญิง ในการนี้หากท่านสนใจสั่งซื้อไพ่มวยไทยชาย-หญิง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร 02 243 6493-4 ต่อ 50

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564