ด้วยโรงงานไพ่ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่2 25 พ.ค. 2564 2 MB ดาวน์โหลดเอกสาร (下载753)
ใบสมัคร 25 พ.ค. 2564 163 KB ดาวน์โหลดเอกสาร (下载738)
หนังสือรับรอง 25 พ.ค. 2564 69 KB ดาวน์โหลดเอกสาร (下载370)