รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่าง

วันที่ 2 เมษายน 2564

เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 2 เม.ย. 2564 1 MB ดาวน์โหลดเอกสาร (下载846)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2 เม.ย. 2564 738 KB ดาวน์โหลดเอกสาร (下载263)