ด้วยโรงงานไพ่ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2564 (ฉบับแก้ไข) 18 ก.พ. 2564 1 MB ดาวน์โหลดเอกสาร (下载3276)
ใบสมัครงาน 16 ก.พ. 2564 931 KB ดาวน์โหลดเอกสาร (下载1123)
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 16 ก.พ. 2564 138 KB ดาวน์โหลดเอกสาร (下载491)
ระเบียบโรงงานไพ่ว่าด้วยการบรรจุแต่งตั้งการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการออกจากงาน 16 ก.พ. 2564 8 MB ดาวน์โหลดเอกสาร (下载866)
หนังสือรับรอง 16 ก.พ. 2564 69 KB ดาวน์โหลดเอกสาร (下载873)