“สี” นอกจากจะสร้างสีสัน ความสวยงามสร้างอารมณ์ให้กับผู้เห็นนอกจากนี้สียังมีความหมายเชิงจิตวิทยาด้วย และความหมายของสีต่างๆ ยังแทรกอยู่ในแบรนด์สินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงหลักการออกแบบรอบตัวเรา เพราะสีนั้นส่งผลต่อการตัดสินใจทางด้านอารมณ์ให้กับผู้บริโภคเช่นกัน วันนี้ทางโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จึงนำความหมายเชิงจิตวิทยาของสีมาฝากทุกท่านกันครับ

ข้อมูลจาก https://www.mangozero.com/

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มืออาชีพด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ หากผู้ใดสนใจต้องการสั่งพิมพ์สินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

02-2436493-4 ต่อ 50 ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

#โรงงานไพ่ #โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต

#ผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

#รัฐวิสาหกิจดีเด่น #รางวัลความภูมิใจ

#สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง #สิ่งพิมพ์มีค่า

#สิ่งพิมพ์ปลอมแปลงยาก #สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง

#PlayingcardsFactory #securityprinting

#securityprintingsolution #digitalsecurityprintingtechnology

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวสารแนะนำ